Anunț important pentru cetățenii europeni din Târgu Mureș – dreptul de a se înscrie în listele electorale / Important announcement for European citizens from Târgu Mureș – the right to register in the special electoral lists speciale

ALEGERI. Potrivit prevederilor art. 12 alin.(1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cetățenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, cu excepția României, care au domiciliul sau reședința în România, au posibilitatea de a face cereri de înscriere în listele electorale speciale. Aceste cereri trebuie depuse în scris la primăria localității de domiciliu sau de reședință, însoțite de o copie a unui document de identitate valabil.

Prin intermediul acestui anunț, Municipiul Târgu Mureș informează cetățenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, cu excepția României, care au domiciliul sau reședința în România, despre dreptul lor legal de a se înscrie în listele electorale speciale, condiționat de depunerea unei cereri însoțită de o copie a unui document de identitate valabil. Documentul de identitate valabil trebuie să fie emis de statul membru al cărui cetățean este solicitantul și să fie recunoscut ca act de identitate în statul emitent.

Cererile împreună cu documentele necesare trebuie depuse până cel târziu la data de 10 aprilie 2024, la Registratura Municipiului Târgu Mureș situată în Piața Victoriei, nr. 3, conform programului de funcționare: Luni – Vineri, între orele 8:00 și 15:30, sau pot fi transmise electronic la adresa de e-mail: alegeri2024@tirgumures.ro.

Cerere înscriere liste electorale speciale


ELECTIONS. According to the provisions of Article 12(1) of Law no. 33/2007 on the organisation and conduct of elections to the European Parliament, citizens with the right to vote from Member States of the European Union, with the exception of Romania, who have their domicile or residence in Romania, may apply to be entered on the special electoral lists. These applications must be submitted in writing to the town hall of the place of residence or domicile, accompanied by a copy of a valid identity document.

By means of this notice, the Municipality of Târgu Mureș informs citizens with the right to vote of the Member States of the European Union, with the exception of Romania, who are domiciled or reside in Romania, of their legal right to be entered on the special electoral lists, subject to the submission of an application accompanied by a copy of a valid identity document. The valid identity document must be issued by the Member State of which the applicant is a national and must be recognised as an identity document in the issuing State.

Applications together with the required documents must be submitted no later than 10 April 2024, at the Târgu Mureș City Hall Registry located at 3, Victoriei Square, according to the opening hours: Monday – Friday, between 8:00 and 15:30, or can be sent electronically to the e-mail address: alegeri2024@tirgumures.ro.

Aplication for special electoral list:  Cerere înscriere liste electorale speciale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare