Contribuția CfD: o nouă taxă pentru modernizarea sistemelor de energie verde din România

TAXE. Introducerea contribuției CfD
Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat elaborarea legislației secundare aferente contribuției CfD, o nouă taxă pe care o vor plăti consumatorii de energie electrică din România. Fondurile colectate din această contribuție vor fi redirecționate către modernizarea și dezvoltarea sistemelor de producție a energiei electrice verzi.

Ce este contribuția CfD?
Contribuția CfD, sau „contractul pentru diferență”, este un mecanism de sprijin financiar destinat producției de energie prin tehnologii cu emisii reduse de carbon. Acest mecanism implică colectarea lunară sau trimestrială a contribuției CfD de la toți furnizorii de energie electrică pentru consumatorii finali din România. Conform ANRE, fondurile obținute vor fi utilizate pentru a sprijini proiecte de energie regenerabilă, contribuind astfel la tranziția către o economie verde.

Mecanismul CfD și planurile de investiție
Mecanismul CfD a fost propus în dezbatere publică la finalul lunii trecute, iar până la sfârșitul anului 2024, ANRE intenționează să organizeze două licitații pentru a sprijini producția a 1.000 MW în domeniul energiei eoliene și 1.000 MW în cel fotovoltaic. Prin această schemă, Guvernul României urmărește să instaleze 5.000 MW de energie regenerabilă în următorii 15 ani.

Cum funcționează Contractul pentru Diferență?
Contractul pentru diferență (CfD) este un acord între un investitor și un broker CfD pentru tranzacționarea valorii unui produs financiar între momentul deschiderii și închiderii contractului. În contextul energetic, CfD oferă investitorilor garanția unui preț fix pentru energia produsă, ceea ce reduce riscurile financiare și încurajează investițiile în tehnologii cu emisii reduse de carbon.

Implicațiile financiare pentru consumatori
Pentru a implementa acest mecanism, fiecare consumator de energie electrică din România va contribui financiar prin plata contribuției CfD. Această sumă va fi colectată de furnizorii de energie electrică și virată în fondul de lichiditate CfD. În primă fază, România a primit acceptul Comisiei Europene pentru a finanța mecanismul CfD cu 3 miliarde de euro din fonduri nerambursabile. Totuși, dacă aceste fonduri nu vor fi suficiente, diferența va fi acoperită prin contribuția consumatorilor.

Scopul și beneficiile contribuției CfD
Scopul principal al contribuției CfD este de a sprijini tranziția către o economie sustenabilă și de a reduce dependența de sursele de energie fosilă. Prin modernizarea sistemelor de producție a energiei electrice verzi și instalarea unor capacități noi de energie regenerabilă, România își propune să îndeplinească obiectivele de mediu și să contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice.

Implementarea contribuției CfD reprezintă un pas semnificativ în direcția dezvoltării durabile a României. Deși va implica o nouă taxă pentru consumatori, beneficiile pe termen lung includ un mediu mai curat, o economie mai verde și o mai mare securitate energetică. Astfel, contribuția CfD este esențială pentru realizarea unei infrastructuri energetice moderne și sustenabile în România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare