Eliberarea primei cărți de indentitate la împlinirea vârstei de 14 ani

DOCUMENTE. Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș aduce la cunoştinţă celor interesați informaţii cu privire la eliberarea cărţii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul însoţit de unul dintre părinţi, sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite punerea în legalitate cu un act de identitate la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care deserveşte localitatea de domiciliu.

Documente necesare: cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal, certificatul de naştere în original, actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu, certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi, în original, hotărârea privind plasamentul minorului, după caz, documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.
Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi și locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public român ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare