Moștenirea în România: Drepturile soțului supraviețuitor

LEGISLAȚIE. Codul Civil din România reglementează cu atenție modul în care este gestionată moștenirea, împărțind-o în două categorii principale: moștenirea legală și moștenirea testamentară. În plus, acesta conferă drepturi semnificative soțului supraviețuitor, protejându-l în procesul de împărțire a averii lăsate în urmă de cel decedat.

Moștenirea legală: Cine are dreptul la averea defunctului:

Potrivit articolului 963 din Codul Civil, moștenirea legală se distribuie într-o anumită ordine. Soțul supraviețuitor are dreptul la aceasta în primul rând, urmat de rudele defunctului, incluzând descendenții, ascendenții și colateralii. Descendenții și ascendenții au prioritate indiferent de gradul de rudenie, în timp ce colateralii se opresc la gradul al patrulea inclusiv. În cazul în care nu există moștenitori legali sau testamentari, patrimoniul defunctului se transferă la comuna, orașul sau municipiul în care acesta locuia.

Moștenirea testamentară: O decizie clară, dar cu condiții:

Dacă defunctul a lăsat un testament, lucrurile devin mai simple, deoarece persoana care va primi averea este deja decisă. Testamentul constituie voința clară a decedatului în ceea ce privește împărțirea bunurilor sale.

Ordinea colateralilor în moștenire:

Colateralii, adică rudele care au dreptul la averea defunctului, sunt împărțiți în mai multe clase în funcție de proximitatea lor cu acesta. Prioritatea o au descendenții, apoi ascendenții și colateralii. Colateralii sunt împărțiți în colaterali privilegiați (frații, surorile și descendenții lor până la al patrulea grad inclusiv) și colaterali ordinari (rudele colaterale până la al patrulea grad inclusiv, cu excepția colateralilor privilegiați).

Cota soțului supraviețuitor în moștenire:

Soțul supraviețuitor, conform legislației, poate moșteni o anumită cotă din avere în concurs cu ceilalți moștenitori legali. Cota variază în funcție de contextul familial al defunctului. Aceasta poate fi un sfert, o treime, o jumătate sau trei sferturi din moștenire, în funcție de clasele de moștenitori cu care soțul intră în concurs.

Legislația privind moștenirea din România este detaliată și oferă protecții semnificative pentru soțul supraviețuitor. Cu toate acestea, în cazul unui testament sau a unei familii fără copii, aceasta poate fi modificată pentru a reflecta intențiile clare ale defunctului. Este esențial ca persoanele implicate să fie conștiente de drepturile și responsabilitățile lor în astfel de situații, pentru a asigura o împărțire justă și legală a averii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare