Prevederi importante legate de dreptul de proprietate privată

PREVEDERI. A face parte dintr-o comunitate presupune respectarea legilor de conviețuire socială. Indiferent că vorbim de locatarii blocurilor, sau de cei care stau la case, este important ca regulile să fie respectate și să existe înțelegere între vecini.

Românii care locuiesc la curte trebuie să cunoască unde este permis să se scurgă apa de ploaie de pe streașină. Codul Civil reglementează acest aspect și ar fi bine ca fiecare proprietar să respecte legislația în vigoare, întrucât abaterea de la norme presupune sancționarea drastică a celui care le încalcă.

În ultima perioadă, amenzile au devenit tot ai usturătoare pentru românii care locuiesc la curte și nu respectă legea. Codul Civil reglementează inclusiv unde trebuie să curgă apa de pe streașina casei. La articolul 611 din Codul Civil, denumit „Picătura streșinii”, este prevăzut acest aspect. Mai exact, portivit art. 611, proprietarul trebuie să se asigure că apa provenită de la ploaie nu se va scurge pe terenul proprietarului vecin.

Proprietarul este obligat să își facă streașina casei sale astfel încât apele provenind de la ploi să nu se scurgă pe fondul proprietarului vecin”, se arată la art. 611 din Codul Civil.

În Codul Civil este prevăzută inclusiv distanța la care trebuie plantați pomii față de curtea vecină și obligațiile care îi revin proprietarului fondului unde au fost sădiți aceștia. Astfel, arborii trebuie plantați la o distanță de minim doi metri de linia de hotar, dacă sunt mai mari de 2 metri.

Dacă această prevedere nu este respectată, atunci proprietarul vecin este îndreptățit să solicite scoaterea sau tăierea lor la înălțimea cuvenită pe cheltuiala prorprietarului în curtea căruia au fost ridicați.

Iată care sunt prevederile articolului 613 din Codul Civil, privind distanța minimă dintre pomi:

(1) În lipsa unor dispoziţii cuprinse în lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului locului, arborii trebuie sădiţi la o distanţă de cel puţin 2 metri de linia de hotar, cu excepţia acelora mai mici de 2 metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii.

(2) În caz de nerespectare a distanţei, proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară scoaterea ori, după caz, tăierea, la înălţimea cuvenită, a arborilor, plantaţiilor ori a gardurilor vii, pe cheltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate.

(3) Proprietarul fondului peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborilor aparţinând proprietarului vecin are dreptul de a le tăia, precum şi dreptul de a păstra fructele căzute în mod natural pe fondul său.

Înainte de a ridica o casă sau o anexă a acesteia, ori chiar de a planta gard viu, este important să cunoști distanța minimă pe care trebuie să o respecți față de linia de hotar. Aceasta este, de regulă, de 60 cm, dacă nu este prevăzut altfel prin lege sau regulamentul de urbanism.

Totuși, vecinilor li se permite să încalce această distanță, însă doar printr-un acord scris de ambele părți în fața notarului.

În articolul 612 este prevăzut că „orice construcţii, lucrări sau plantaţii se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanţe minime de 60 de cm faţă de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanţa minimă se poate face prin acordul părţilor exprimat printr-un înscris autentic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare