Schimbări majore în Codul Rutier pentru Anul 2024: Amenzi și reguli noi, dar și modernizări în procesul de radiere auto

LEGISLAȚIE AUTO. Anul 2024 aduce o serie de modificări semnificative în Codul Rutier al României, afectând atât modalitățile de acordare a permisului auto, cât și sancțiunile pentru încălcarea regulilor de circulație. Aceste schimbări vizează consolidarea siguranței rutiere și introducerea unor instrumente moderne în sistemul auto.

1. Amenzi mai mari și modificări în calculul contravențiilor

De la 1 ianuarie 2024, punctul de amendă în Codul Rutier a fost majorat de la 145 de lei la 165 de lei. Astfel, s-au impus amenzi mai mari pentru diverse încălcări ale regulilor de circulație. De exemplu, nerespectarea priorității acordate pietonilor sau bicicliștilor poate atrage amenzi de până la 825 de lei. Depășirea vitezei cu mai mult de 50 km/h poate fi sancționată cu amenzi de până la 3.300 de lei, iar pentru parcarea neregulamentară, amenzile pot ajunge la 500 de lei.

Un aspect semnificativ al schimbărilor este modificarea modului de calcul a contravențiilor. Clasele de amenzi variază de la I la V, acordând puncte diferite pentru fiecare încălcare. Clasa I încadrează două sau trei puncte, Clasa II patru sau cinci, Clasa III de la șase la opt puncte, iar Clasa IV de la nouă la 20 de puncte de amendă. Clasa V este aplicabilă doar persoanelor juridice și vizează un cumul de puncte de la 21 la 100.

2. Modernizare în Uniunea Europeană: Permise auto digitale

În cadrul unui proces de modernizare inițiat de Uniunea Europeană, există discuții privind tranziția către permise auto digitale. Acestea ar putea implica introducerea unor întrebări referitoare la identificarea riscurilor în trafic și la sistemele automate care contribuie la o conducere mai sigură. Acest demers are potențialul de a aduce o abordare mai avansată și tehnologică în procesul de obținere a permiselor auto.

3. Cutie neagră

Din luna mai a acestui an, toate mașinile noi vor trebui să fie dotate cu o “cutie neagră”, asemănătoare cu cea utilizată în avioane. Această cutie neagră va colecta informații precum viteza, turația motorului, unghiul de virare și activarea airbag-ului, toate bazate pe datele furnizate de GPS în cazul unui impact major. Deși această inovație are scopul de a îmbunătăți siguranța, se presupune că va crește și prețul mașinilor.

4.Radiere auto 2024
Procesul de radiere auto în 2024 devine mai complex, dar și mai simplu cu cunoștințe clare despre actele necesare. Radierea implică două etape: radierea fiscală și radierea din circulație. Dosarul necesar trebuie să conțină diverse documente, inclusiv acte de identitate, certificate fiscale și certificate de radiere, iar radierea se efectuează la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

Acte necesare radiere auto 2024

Dosarul pentru radiere auto 2024, care va fi depus la DRPCIV, trebuie să conțină următoarele documente:

-Cererea solicitantului;
-Dovada depozitării acestuia într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii;
-Certificatul de înmatriculare – original;
-Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
-Cartea de identitate a vehiculului în original;
-Certificatul de atestare fiscală;
-Certificatul de radiere – 3 exemplare;
-Actul de identitate al solicitantului, în original;

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu: certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

În concluzie, schimbările din Codul Rutier pentru 2024 aduc atât amenzi mai mari pentru încălcări ale regulilor de circulație, cât și o abordare modernă și tehnologică în procesul de obținere a permiselor auto și în monitorizarea vehiculelor. Este important ca șoferii să fie la curent cu aceste modificări pentru a se conforma noilor reguli și pentru a evita sancțiunile mai severe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare