Accesul serviciului msnews.ro

 

Website-ul www.msnews.ro aparţine şi este proprietatea unei societăţi comerciale, numită în continuare “societatea”. Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare “administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “utilizatori”.

 

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând şi navigând pe acest site, utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

 

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

 

Conţinutul serviciului msnews

 

Accesul la serviciul msnews este gratuit. Website-ul www.msnews.ro este destinat să ofere către public informaţii utile, ele având un caracter pur informativ, în niciun caz nu se doreşte a fi un website cu caracter oficial.

 

Proprietate intelectuală

 

Conţinutul, designul, structura, precum şi materialele website-ului www.msnews.ro aparţin societăţii (şi colaboratorilor săi, acolo unde este menţionat acest lucru) şi sunt protejate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, cu toate că informaţia în sine este publică, copierea/preluarea/distribuirea/republicarea textului în format electronic fără acordul societăţii este interzisă, constituie contravenţie şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Societatea îşi rezerva dreptul de a pretinde daune pentru prejudiciile suferite prin preluarea fără drept a textelor sale de către terţe persoane.

 

Protecţia datelor şi informaţiilor personale

 

Societatea se angajează să protejeze şi să nu ofere datele dumneavoastră personale către terţe părţi fără consimţământul dvs. expres, potrivit reglementărilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Răspundere

 

Echipa msnews depune constant diligențele necesare pentru ca informaţiile oferite pe website-ul www.msnews.ro să fie corecte şi actuale, însă nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele erori/omisiuni pe care acestea le-ar putea conţine. Utilizând acest serviciu, sunteţi de acord – indiferent de circumstanţe – că, atât societatea, cât şi consultanţii colaboratori, nu vor putea fi făcuţi răspunzători pentru informaţiile furnizate/conţinute/omise sau/şi pentru orice eventuale pierderi sau prejudicii – indiferent de natura acestora –, suferite de utilizatorul care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunile sale pe informaţiile preluate de pe website-ul www.msnews.ro. Societatea îşi rezervă dreptul de a actualiza şi modifica, în orice moment şi fără preaviz, conţinutul şi structura website-ului www.msnews.ro, precum şi dreptul de a şterge în întregime sau parţial conţinutul unor informaţii.

Societatea nu îşi asumă nici o răspundere pentru conţinutul website-urilor terţelor părţi pentru care există link-uri pe www.msnews.ro.

 

Vă mulțumim,
Echipa msnews