110 ani de la înfințarea Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale (Academia de Studii Economice)

ANIVERSARE. Academia de Studii Economice din București (abreviat ASE, inițial Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale), este o instituție publică de învățământ superior din București, România, fondată la data de 6 aprilie 1913. În instituțiile de învățământ superior de stat, învățământul este gratuit pentru cifra de școlarizare aprobată anual de Guvern și cu taxă.

În 2011, instituția a fost clasificată în categoria universităților de vârf din România, respectiv cea de „Universități de cercetare avansată și educație”.

Academia de Studii Economice din București a fost înființată prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, sub denumirea de „Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale” (AISCI).

La 19 august 1921, AISCI a primit dreptul de organizare a doctoratului prin Legea de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a AISCI, publicată în Monitorul Oficial nr. 110.

La 17 noiembrie 1927, apar două niveluri de pregătire: licență, de trei ani; doctorat, de cel puțin un an.

Incepand cu anul universitar 1929-1930, se introduce anul preparator. Acesta este integrat in 1936 in anii de studii.

La 1 ianuarie 1935, AISCI trece din subordinea Ministerului Comerțului și Industriei în cea a Ministerului Instrucțiunii Publice.

În anul 1951 s-a introdus educația fizică și sportul ca disciplină obligatorie în planurile de învățământ ale ISEP.

Începand cu anul universitar 1951-1952, se introduce învățământului fără frecvență.

În anul 1957, durata studiilor la zi devine cinci ani, pentru toate facultățile.

Începand cu anul universitar 1968 – 1969, se introduce învățământului seral.

În anul 1971 s-au introdus cursurile postuniversitare.

În anul 1991, s-a introdus învățământului de lungă și scurtă durată (colegii).

În anul 1993, s-a introdus învățământul organizat pe cicluri (module): ciclul I – anii I și II, trunchi comun; ciclul II – anii III, IV (și V), specializări.

Începând cu anul universitar 1994 – 1995, se introduc studiile aprofundate (un an, după licență). Acestea au trecut in categoria studiilor postuniversitare in 1995.

În anul 1997, ASE a devenit Institutie Organizatoare de Doctorat (IOD). Programul de pregatire doctorala era formata din doua etape: programul de pregatire generala si etapa de elaborare a tezei. De asemenea programul Tempus de mobilitati internationale ale studentilor a fost inlocuit de programul Erasmus.

Începând cu anul universitar 1998-1999, se introduce învățământul la distanță (sub numele de “Învățământ Economic Deschis la Distanță”). De asemenea se introduce sistemul creditelor transferabile – ECTS (European Credit Transferred System) – fiecarui semestru universitar alocandu-i-se 30 de credite; trecerea de la un an la altul era conditinata de acumularea unui numar minim de credit.

Începând cu anul universitar 2000-2001, se introduc programele de masterat (trei semestre, dupa licenta). Se renunță la studiile aprofundate (două semestre).

În anul 2004, s-a înregistrat maximul istoric al numărului de studenți ai ASE: 52793.

În anul 2005, s-a implementat procesul Bologna statuat prin legea nr. 288/2004 care prevedea că studiile universitare să aibă trei niveluri: licență (3 ani), masterat (2 ani), doctorat (3 ani). Se renunță la învățământul de scurtă durata (colegiile), ultimele promoții fiind în anul universitar 2006-2007.

În anul 2010, se introduc programe de tip cercetare postdoctorală.

În anul 2011, se introduce un nou model al doctoratului, axat, exclusiv, pe cercetare, conform Legii nr.1 /2011, a Educației Naționale. De asemenea, se schimbă sistemul de management în universități.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare