Anunţ de ultimă oră de la ANAF despre Declaraţia unică de venit 2023

DECLARAȚIA DE VENIT. Românii care realizează venituri din activități independente trebuie să declare anual banii încasați până la 25 mai. Și tot anual trebuie plătite și taxele aferente. Astfel, persoanele care au avut venituri din activități independente în 2022 trebuie să depună o declarație unică în 2023 și să plătească taxele aferente.

Termenul pentru depunerea Declaraţiei Unice (DU) privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212) este 25 mai 2023, informează miercuri ANAF.

Recomandăm ca Declaraţia Unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv:

– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV);

– pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Pentru completarea şi depunerea declarației unice contribuabilii pot solicita sprijin, astfel:

* apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor Call – center, la numărul de telefon 031.403.91.60;

* prin e-mail, accesând Formularul de contact disponibil pe portal https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în serviciul Spațiul Privat Virtual.

În plus, pe pagina de Facebook a ANAF și pe canalul de Youtube vor fi publicate materiale video referitoare la descărcarea, completarea și depunerea DU.

De asemenea, în lunile aprilie și mai, ANAF va organiza seminarii web în cadrul cărora se vor prezenta completarea și depunerea Declarației unice (212) pentru categoriile de venituri pentru care exista obligația depunerii.

Declaraţia unică se depune la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data începerii activității, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal. Totodată, aceasta se poate depune până la data de 25 mai, inclusiv, a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate, iar în cazul încetării activității sau întreruperii temporare a acesteia, se poate depune în termen de 30 de zile de la data încetării activității sau întreruperii temporare, pentru recalcularea impozitului pe venit.

Declaraţia unică se poate depune la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual, disponibil pe portalul www.anaf.ro, ori în format hârtie, direct la registratura organului fiscal, sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Potrivit legislației în vigoare, declarația unică trebuie depusă de către cei care au realizat venituri din activităţi independente precum veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.

Norma de venit pentru fiecare activitate desfăşurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12. De asemenea, potrivit prevederilor art. 68 din Codul fiscal, persoanele care obţin venituri din activităţi independente, impuse pe bază de norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit avocatnet.ro.

Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de doi ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (declarația 212) şi depunerea acesteia la organul fiscal competent până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor expirării perioadei de doi ani.

Totodată, opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declaraţiei 212 cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real şi depunerea acesteia la organul fiscal competent până la data de 25 mai, inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

Persoanele care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit au obligaţia stabilirii impozitului anual datorat pe baza declaraţiei unice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final.

În ipoteza în care o persoană desfăşoară o activitate care generează venituri din activităţi independente, altele decât venituri din profesii liberale, pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se reduce proporţional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfăşurată activitatea respectivă. Astfel, venitul net din activități independente, determinat pe bază de norme anuale de venit, se reduce de către contribuabil, proporțional cu:

perioada de la începutul anului și până la momentul autorizării din anul începerii activității;
perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, în situația încetării activității, la cererea contribuabilului.
De asemenea, în cazul în care apar întreruperi temporare de activitate în cursul anului, cauzate de accidente, spitalizare sau alte cauze obiective, inclusiv cele de forță majoră, dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduc, de către contribuabil, proporțional cu perioada nelucrată.

Pentru veniturile din activități independente impuse pe bază de norme de venit, se datorează în funcție de nivelul veniturilor contribuția de asigurări sociale (CAS) în cotă de 25% și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 10%.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare