Anunțul făcut de CNPP adresat atât persoanelor pensionate în prezent, cât și celor care vor deveni beneficiari de pensii în viitor.

PENSII. Potrivit unui comunicat de presă recent, Casa de Pensii anunță că a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către pensionari a copiilor unor documente. De asemenea, dacă legislația aplicată de către unitățile teritoriale de pensii cere anumite copii pentru acordarea drepturilor, acestea vor fi realizate gratuit de către funcționarii caselor de pensii teritoriale. Această măsură a intrat în vigoare din 4 iulie 2023 și face parte dintr-o lege oficializată la începutul anului.

Astfel, beneficiarii nu mai sunt obligați să depună anumite documente solicitate anterior pentru obținerea drepturilor de pensie. În cazul în care actele necesare acordării drepturilor conțin anumite copii, acestea vor fi efectuate gratuit de către funcționarii instituției, la momentul depunerii cererii.

Această modificare vine în contextul în care sistemul public de pensii se confruntă cu provocări majore, precum creșterea vârstei de pensionare, scăderea ratei natalității și îmbătrânirea populației. Pentru a veni în sprijinul pensionarilor, Casa de Pensii a simplificat procesul de obținere a drepturilor, eliminând anumite cerințe legate de prezentarea documentelor.

Pe pagina web a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), sunt prezentate cerințele pentru pensionarea anticipată a angajaților și durata minimă a perioadei de contribuție necesară.

Lista documentelor necesare pentru solicitarea pensiei de vârstă cuprinde:

– Cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);
– Carnetul de muncă (original și copie);
– Carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
– Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
– Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
– Actele de stare civilă ale solicitantului: buletinul/cartea de identitate, certificatul de naștere și de căsătorie (original și copie);
– Livretul militar (original și copie);
– Diploma de absolvire a învățământului universitar (original și copie) și adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;
– Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate;
– Adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
– Adeverința privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă, în condiții deosebite și speciale, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
– Procura specială, pentru mandatar (original și copie);
– Actele pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;
– Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale, prin care se dovedesc elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie.
Pentru a comunica angajatorului informațiile legate de emiterea deciziei de pensionare, persoana care solicită înscrierea la pensie trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute de legislația cadru în domeniul pensiilor, o adeverință eliberată de angajatorul la care își desfășoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului (adresa, e-mail, fax, număr de telefon).

CNPP reamintește că, în cazul în care o persoană desfășoară simultan activități la mai mult de un angajator, va fi necesar să atașeze la dosarul de pensie certificate eliberate individual de fiecare angajator.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare