Cadastru gratuit de la Primărie: cine poate beneficia și ce acte sunt necesare

UTIL. Un program național pentru cetățeni
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) oferă posibilitatea de înregistrare gratuită a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru cetățeni. Aceasta inițiativă este parte a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), având drept scop înregistrarea tuturor imobilelor din România, fie ele terenuri sau clădiri.

Suprafață acoperită și unități administrativ-teritoriale
Lucrările de înregistrare se desfășoară pe o suprafață de peste 6,3 milioane de hectare, acoperind 2.352 de unități administrativ-teritoriale (UAT). Până în prezent, ANCPI a finalizat lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor în 233 de UAT-uri din totalul de 3.181 și în peste 25.763 de sectoare cadastrale, totalizând o suprafață de peste 5,4 milioane de hectare.

Finanțare și obiective
Finanțarea acestui program provine din veniturile proprii ale ANCPI, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), și din fonduri europene nerambursabile. Scopul principal al programului este de a oferi cetățenilor înregistrarea gratuită a proprietăților lor, facilitând astfel accesul la servicii cadastrale și de publicitate imobiliară fără costuri suplimentare.

Beneficiarii măsurii
Programul este destinat tuturor cetățenilor care dețin proprietăți în România. Înregistrarea gratuită se aplică atât terenurilor, cât și clădirilor, indiferent de localizare. Aceasta reprezintă o oportunitate importantă pentru proprietarii care doresc să își reglementeze situația juridică a imobilelor fără a suporta costuri.

Acte necesare pentru cadastru gratuit
Pentru a beneficia de înregistrarea gratuită a proprietăților, cetățenii trebuie să prezinte următoarele documente la primărie:

Titlu de proprietate: Actul care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului.
Certificat de moștenitor: Document care dovedește dreptul de moștenire asupra proprietății.
Hotărâre judecătorească: Decizie definitivă a instanței care conferă dreptul de proprietate.
Act de vânzare-cumpărare: Contractul care demonstrează transferul de proprietate de la vânzător la cumpărător.
Cărțile de identitate: Actele de identitate ale persoanelor înscrise în actul de proprietate.
Documentație cadastrală: În cazul proprietarilor care au deja terenul intabulat, documentația cadastrală existentă.

Procedura de înregistrare
Cetățenii interesați trebuie să depună documentele necesare la primăria localității unde se află proprietatea. Primăria, în colaborare cu ANCPI, va efectua toate demersurile pentru înregistrarea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procesul este gratuit pentru cetățeni, toate costurile fiind acoperite de programul național.

Beneficiile înregistrării sistematică
Înregistrarea sistematică a proprietăților aduce multiple beneficii atât pentru proprietari, cât și pentru administrația locală și națională. Printre acestea se numără clarificarea situației juridice a imobilelor, facilitarea tranzacțiilor imobiliare, accesul mai ușor la credite ipotecare și o mai bună gestionare a resurselor teritoriale.

Concluzie
Programul Național de Cadastru și Carte Funciară reprezintă o oportunitate importantă pentru cetățenii români de a-și înregistra gratuit proprietățile. Cu documentele necesare, orice proprietar poate beneficia de această măsură, contribuind astfel la clarificarea și securizarea drepturilor de proprietate în România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare