Camera Deputaților a adoptat Legea pentru evaluarea imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă

LEGISLAȚIE. Camera Deputaților a adoptat, marți, un proiect de lege care stabilește modalitatea de evaluare a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist, în situațiile în care nu a fost emisă o decizie sau aceasta a fost atacată. Proiectul modifică Legea nr. 165/2013 și articolul 24 din Legea nr. 10/2001, asigurând finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor confiscate abuziv între 6 martie 1945 și 22 decembrie 1989.

Evaluarea imobilelor preluate abuziv
Noua lege stabilește procedurile prin care vor fi evaluate imobilele preluate abuziv în absența unei decizii a Comisiei Naționale sau în cazul în care decizia a fost contestată. Existența și întinderea dreptului de proprietate se prezumă a fi cele recunoscute prin actele normative sau de autoritate care au dispus preluarea abuzivă, coroborate cu alte acte juridice care atestă deținerea proprietății la momentul preluării de către stat.

Analizarea cererilor de retrocedare
Cererile de retrocedare vor fi analizate în ordinea înregistrării la entitățile desemnate. Cu toate acestea, se vor analiza cu prioritate cererile formulate de persoanele certificate ca supraviețuitoare ale Holocaustului, aflate în viață la data publicării legii, precum și cererile privind imobilele pentru care s-au formulat notificări de restituire și sunt incidente prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Atacarea deciziilor și stabilirea despăgubirilor
Deciziile emise în conformitate cu noile prevederi pot fi atacate la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află imobilul, în termen de 30 de zile de la comunicare. În procedura judecătorească, cuantumul despăgubirilor va fi stabilit prin raportare la grila notarială valabilă în anul anterior pronunțării hotărârii judecătorești.

Prezumția preluării abuzive
În cazul în care nu se poate demonstra preluarea abuzivă a imobilului de către stat, dar acesta se regăsește sau s-a regăsit în patrimoniul statului, se prezumă că imobilul a fost preluat abuziv. Existența și întinderea dreptului de proprietate se vor prezuma conform actelor normative sau de autoritate care au dispus măsura preluării abuzive, cu condiția prezentării altor acte juridice care atestă deținerea imobilului la momentul preluării de către stat.

Implicații și concluzii
Această lege vine să clarifice și să finalizeze procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă, un demers esențial pentru justiția istorică și repararea nedreptăților suferite de foștii proprietari. Adoptarea acestei legi de către Camera Deputaților, care este for decizional, marchează un pas important în restabilirea drepturilor de proprietate și închiderea unor capitole dureroase din istoria recentă a României.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare