Care este data limită până când se mai poate cumpăra și cât costă un an de vechime în muncă

PENSIONARE. Românii care nu au atins stagiul minim de cotizare și se apropie de vârsta de pensionare mai pot cumpăra vechime și în acest an, potrivit OUG 163/2020.

Conform actului normativ persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

În lipsa unui alt act normativ, data limită până la care se mai poate cumpăra vechime în muncă este data de 31 august 2023. Cetăţenii români din ţară sau din străinătate care nu au calitatea de pensionari şi care nu au fost asiguraţi sau nu au avut obligația asigurării în sistemul public de pensii în anumite perioade, vor putea încheia, până la 31 august 2023, un contract de asigurare prin care îşi pot plăti retroactiv contribuţia de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului. De asemenea, acestea trebuie să nu fi realizat, în perioadele pentru care solicită plata retroactivă, stagiu de cotizare sau asimilat acestuia în sistemul public de pensii din ţară sau în sisteme neintegrate acestuia, ori în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are acorduri de securitate socială.

Contractul de asigurare socială reprezintă asigurarea în sistemul public de pensii, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă și se încheie în formă scrisă între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei. La încheierea contractului de asigurare sociala, asiguratul va completa o declaraţie, conform modelului prevăzut de lege, din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare pentru care se solicită asigurarea, îndeplineşte condiţiile cumulative, conform legii.
Deoarece de la 1 ianuarie 2023 salariul minim brut pe țară este de 3.000 de lei contribuția lunară la sistemul public de pensii a crescut de la 638 lei cât era în 2022, la 750 lei în 2023.

Pentru înregistrarea unui contract de asigurare socială, persoanele fizice trebuie să se prezinte personal sau prin mandatar, desemnat prin procura specială, la sediul Casei de Pensii unde își au domiciliul, cu cartea de identitate în original și copie.

Documente necesare:

Carte de identitate original + copie;
Dosar carton cu șină;
Formular deschidere contract în două exemplare;
Declarație protecție date;
Declarație pe propria răspundere.
În cazul cetățenilor străini cu domiciliul în alt stat – pașaportul sau orice alt document emis de statul al cărui cetățean este, prin care se face dovada identității persoanei și a cetățeniei.
Potrivit Hotnews, până în prezent, un număr 23.044 de români au încheiat contracte cu Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) în acest sens.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare