Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Înființarea unui Centru Comunitar Integrat în Comuna Tăureni, Județul Mureș”

COMUNICAT DE PRESĂ. Proiectul „Înființarea unui Centru Comunitar Integrat în Comuna Tăureni, Județul Mureș”, cod MySMIS 142987, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat de către UAT Comuna Tăureni și a avut o valoare totală de 1,038,047.19 lei, din care 531,060.72 lei a reprezentat finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce a monitorizat implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul s-a derulat în perioada 29.06.2021 – 31.12.2023.
Obiectivul general al proiectului și-a propus îmbunătățirea accesului populației și, în special, al grupurilor vulnerabile de la nivelul Comunei Tăureni la infrastructura medicală, servicii sociale și educaționale de calitate, cu scopul de a promova incluziunea socială și a combate sărăcia.

Rezultate obținute:
1.S-a înființat Centrul Comunitar Integrat
2.S-a dotat și echipat Centrul Comunitar Integrat
3.S-a încheiat un contract de voluntariat între Primăria Tăureni și un voluntar aparținând unui grup vulnerabil

Impactul proiectului:
Realizarea investiției a condus la Înființarea și dotarea Centrului Comunitar Integrat conform Normativelor în vigoare, respectiv la încheierea unui contract de voluntariat aparținând unui grup vulnerabil.

 

Date de contact beneficiar:
UAT Comuna Tăureni
Str. Principală nr. 256, Comuna Tăureni
Oltean Ovidiu Petru, Reprezentant legal
Tel: 0258.818.616, Fax: 0265.433.712
E-mail: primariataureni@yahoo.com
www.regio-adrcentru.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare