Concurs de recrutare la Primăria Târgu Mureș -funcție publică de execuție inspector clasa I, grad profesional superior la Serviciul Activități Culturale, Sportive, de Tineret și Locativ

CONCURS. MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

În conformitate cu art. 21 alin (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, anunţă:
Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă cu durata normală a timpului de muncă ( 8 h/zi – 40 h/ săptămână):

– 1 funcție publică de execuție inspector clasa I, grad profesional superior la Serviciul Activități Culturale, Sportive, de Tineret și Locativ – ID 200293

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 06 aprilie 2023, ora 1000 – proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site – ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 06.03.2023 – 27.03.2023 inclusiv, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită, tematica și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul și pe site – ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85,0265-268330 -int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Șerbu Cornelia, inspector superior.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare