Contribuția Asigurărilor Sociale de Sănătate va fi obligatorie pentru toată lumea

SĂNĂTATE. Într-o țară unde fondurile alocate sistemului de sănătate sunt adesea insuficiente pentru a acoperi nevoile reale, Guvernul României continuă să ofere scutiri la plata Contribuției Asigurărilor Sociale de Sănătate (CASS) pentru diferite categorii profesionale. Această practică, criticată de mulți, afectează în mod direct bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) și pune în pericol sustenabilitatea sistemului medical.

Potrivit datelor oferite, aproape 884.680 de angajați din sectoare precum construcțiile, agricultura și industria alimentară beneficiază de scutiri la plata CASS. Aceasta înseamnă că acești angajați nu contribuie la FNUASS, iar în consecință, bugetul destinat serviciilor medicale este redus cu aproximativ 400 de milioane de lei lunar. În contextul în care bugetul FNUASS pentru anul 2022 a fost de 55.064.450.000 de lei, nivelul scutirilor echivala cu aproximativ 4.800.000.000 de lei pe an, ceea ce înseamnă că lunar fondul este mai sărac cu 8,72% din resursele necesare.

Aceste scutiri la plata CASS sunt văzute de mulți ca fiind în contradicție cu prevederile Legii 95/2006, care stipulează obligația solidară de a contribui la sistemul de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, ele creează o discriminare între asigurați și pun sub semnul întrebării principiul solidarității.

Societatea civilă și organizațiile de pacienți din România au transmis un apel către Guvernul României pentru a pune capăt acestor facilități fiscale privind CASS acordate unor categorii profesionale și a revizui sistemul de colectare a contribuțiilor datorate de către companii la FNUASS. Mai mult, aceste organizații solicită guvernului să mărească alocarea bugetară pentru sănătate la un nivel comparabil cu cel din țările europene dezvoltate, care investesc peste 9% din PIB în acest sector.

Pandemia de COVID-19 a scos în evidență fragilitatea sistemului de sănătate din România și necesitatea unor reforme urgente. Apelul adresat Guvernului României este un strigăt pentru asigurarea unei finanțări adecvate pentru sănătate și pentru reformarea sistemului medical, astfel încât pacienții să poată beneficia de servicii de calitate conform standardelor europene.

Semnatari ai acestui apel includ Alianța Pacienților Cronici din România (APCR), Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA și Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA).

Este momentul ca Guvernul României să trateze cu seriozitate sistemul de sănătate, să asigure finanțarea corespunzătoare și să facă reformele necesare pentru a aduce sistemul medical la standarde europene. Sănătatea și viața oamenilor depind de această acțiune imediată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare