Creștere semnificativă a suprafețelor împădurite în România în 2023

AURUL VERDE. În anul 2023, suprafața totală a pădurilor din România a înregistrat o creștere notabilă, ajungând la 6.459.925 hectare, conform datelor recente publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Aceasta reprezintă o creștere de 3.159 hectare față de anul anterior, subliniind un trend pozitiv în gestionarea resurselor forestiere ale țării.

Motivele creșterii Fondului Forestier Național
Fondul forestier național a crescut și el, atingând la 31 decembrie 2023 un total de 6.615.668 hectare, cu o creștere de 2.284 hectare. Această expansiune se datorează în principal reamenajării de pășuni împădurite și includerii în fondul forestier a terenurilor degradate sau neîmpădurite, conform prevederilor Legii nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Codului Silvic.

Suprafața pădurilor reprezintă acum 97,6% din totalul fondului forestier național, subliniind importanța acestora pentru conservarea biodiversității și pentru beneficiile economice și sociale pe care le aduc comunităților locale.

Dinamica volumului de masă lemnoasă
În contrast cu expansiunea suprafețelor forestiere, volumul de masă lemnoasă recoltată a înregistrat o scădere de 5,3% în 2023 față de anul precedent. Această tendință reflectă o gestionare mai atentă a resurselor forestiere pentru a asigura o exploatare sustenabilă și pentru a menține sănătatea ecosistemelor forestiere.

Distribuția Fondului Forestier pe regiuni de dezvoltare
Distribuția fondului forestier în regiunile de dezvoltare ale României arată o concentrare semnificativă în regiunile Centru și Nord-Est, care dețin 19,2%, respectiv 18,2% din totalul fondului forestier național. Aceste regiuni sunt urmate de Vest (16,2%), Nord-Vest (15,3%), Sud-Vest-Oltenia (12,3%), Sud-Muntenia (10%), Sud-Est (8,4%) și București-Ilfov (0,4%).

Regenerarea pădurilor și impactul local
Lucrările de regenerare a pădurilor s-au desfășurat intens în regiunile Nord-Est (21,3%), Sud-Est (17,6%) și Centru (16,5%), reflectând eforturile de restabilire a ecologicului și de combatere a defrișărilor ilegale. Aceste inițiative contribuie la conservarea biodiversității și la menținerea echilibrului ecologic în diversele regiuni ale țării.

Creșterea suprafețelor pădurilor din România în 2023 reprezintă o veste bună pentru mediu și pentru comunitățile locale, evidențiind angajamentul continuu pentru conservarea și valorificarea durabilă a resurselor forestiere naționale. Îmbunătățirea stării fondului forestier și gestionarea eficientă a acestuia rămân priorități esențiale pentru viitorul durabil al României.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare