Două apeluri de finanțare nerambursablilă alocă mai mult de 78 milioane Euro pentru investiții în 37 orașe din Regiunea Centru

INVESTIȚII. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru lansează două noi apeluri de finanțare prin priorita-tea 3 și 4 a Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027. Peste 78 milioane euro sunt alocate pentru protecția și conservarea naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi și pentru mobilitatea ur-bană multimodală durabilă din orașe. În următoarea perioadă se va deschide și depunerea de cereri de finanțare pentru primăriile orașelor din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, apelurile de proiecte fiind de tip necompetitiv, pe principiul primul venit, primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare

”Similar apelurilor de proiecte referitoare la îmbunătățirea sistemelor de eco-mobilitate la nivelul municipiilor din Regiunea Centru și la creșterea calității infrastructurii verzi și albastre din aceste localități de rang superior, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a prevăzut și finanța-rea operațiunilor asemănătoare din celelalte orașe ale regiunii. Tematica privind protejarea mediului nu este nouă și, mai ales, reprezintă o prioritate europeană de care trebuie să ținem seama tot mai mult. Concepte ca ”Noul Bauhaus European” și cel al ”orașului de 15 minute” pot fi realizate doar cu investiții importante, care să ducă la schimbarea felului în care este abordat procesul de dezvoltare urbană durabilă. Sistemele de transport public din orice localitate urbană trebuie modernizate, să devină eficiente și ecologice, în paralel cu reabilitarea spațiilor degradate și dezvoltarea zonelor verzi care să determine o mai bună calitate a vieții locuitorilor.
Protejarea mediului înconjurător este o necesitate, motiv pentru care viitorul orașelor noastre trebu-ie să fie verde. Trăim în comunități în care se vorbește tot mai mult despre poluare și consecințele sale, iar oamenii au început să conștientizeze importanța măsurilor ecologice și responsabilitatea pe care o au față de mediul înconjurător. Locuitorii sunt conectați la acțiunile primăriilor ce vizează dez-voltarea comunității, așa cum comunitățile urbane durabile sunt conectate la locuitori, de aceea spa-țiul comun din aceste comunități nu trebuie să fie ocupat de terenuri degradate sau aglomerat de mașini, ci de cât mai multe zone aerisite, sigure și înverzite, unde mobilitatea nu afectează mediul.
Prin aceste finanțări, vom completa activitățile demarate în perioada 2014-2020, prin achiziția de noi mijloace de transport eficiente energetic, prin noi proiecte și soluții care să ducă la creșterea calității mediului urban”
, a declarat domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Cererile de finanțare pentru toate prioritățile de investiții lansate în cadrul PR Centru se vor de-pune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, disponibilă aici. Experții Agenției pen-tru Dezvoltare Regională Centru din cadrul Serviciului Helpdesk vă pot oferi gratuit informații refe-ritoare la Programul Regiunea Centru, precum și îndrumare și consiliere pentru pregătirea cererii de finanțare. Ne puteți contacta pe adresa de e-mail helpdesk@adrcentru.ro sau puteți transmite direct un mesaj către Biroul de Informare ADR Centru completând formularul de solicitare de in-formații disponibil la adresa: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/.

Acțiunea 3.4 – Investiții în infrastructura verde și albastră în mediul urban regional
Prin această Acțiune a PR Centru 2021-2027, orașele din regiune au la dispoziție o alocare financi-ară de 25.757.714 euro, pentru finanțarea proiectelor ce vizează intensificarea acțiunilor de pro-tecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare.
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 300.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 2.500.000 euro.
Apelul de finanțare este inclus în Prioritatea 3: O regiune cu comunități prietenoase cu mediul a Programului ”Regiunea Centru” și alocă fonduri pentru crearea și extinderea coridoarelor verzi, amenajări de maluri în zonele urbane, parcuri, păduri urbane, grădini urbane, reconversia și re-funcționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, dar și activități auxiliare ce asigură buna funcționare a acestor spații (alei, trasee pentru biciclete, mobilier urban confecționat din materia-le prietenoase cu mediul etc). Investițiile propuse trebuie să fie parte a SIDU.
Depunerea proiectelor pe acest apel se va realiza în perioada 26 octombrie 2023 – 26 aprilie 2024.
Pentru mai multe informații referitoare la activitățile eligibile, Ghidul Solicitantului și alte informa-ții accesați link-ul: https://www.regiocentru.ro/3-4-iva-orase/.

Acțiunea 4.2 – Dezvoltarea mobilității urbane durabile în orașele Regiunii Centru
Prin acțiunea referitoare la Dezvoltarea mobilității urbane durabile în orașele Regiunii Centru (in-clusiv Zone Funcționale Urbane), solicitanții au la dispoziție un buget de 52.742.400 euro, pentru proiecte ce vizează îmbunătățirea mobilității urbane ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon.
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 250.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 2.500.000 euro.
Fondurile solicitate se pot investi in achiziționarea de autobuze, construirea, modernizarea și ex-tinderea de benzi dedicate, trasee pietonale și de piste de biciclete, a stațiilor de alimentare a autobuzelor, a depourilor sau autobazelor, dar și pentru construirea și modernizarea stațiilor de transport public de călători, sau a sistemelor de bilete integrate pentru călători. Aceste investiții trebuie să rezulte din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și din Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU).
Perioada de depunere a proiectelor pe acest apel este 10 noiembrie 2023 – 10 octombrie 2024.
Pentru mai multe informații referitoare la activitățile eligibile, Ghidul Solicitantului și alte informa-ții accesați link-ul: https://www.regiocentru.ro/4-2-mobilitate-urbana/.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare