Extinderea sistemului de facturare electronică în România: o nouă etapă în digitalizarea fiscală

E-FACTURA. Ministerul Finanţelor a anunțat extinderea utilizării sistemului de facturare electronică RO e-Factura pentru tranzacțiile între afaceri și consumatorii finali (B2C). Într-un comunicat de presă emis recent, instituția a precizat că această măsură va fi opțională în perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 și va deveni obligatorie începând cu 1 ianuarie 2025.

Implementarea și beneficiile RO e-Factura
Începând cu 1 ianuarie 2025, toate persoanele impozabile care emit facturi către consumatori vor trebui să le raporteze în sistemul RO e-Factura. Aceasta inițiativă face parte dintr-un efort mai larg de digitalizare a Administraţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) și aliniere la standardele europene de facturare electronică, care sunt în discuție la nivelul Uniunii Europene pentru a deveni obligatorii atât în relațiile B2B, cât și B2C.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a subliniat importanța acestei măsuri în lupta împotriva evaziunii fiscale și în creșterea capacității Guvernului de a finanța investițiile în serviciile publice esențiale. Potrivit acestuia, introducerea facturării electronice va asigura un proces de raportare mai exact și transparent, reflectând operațiunile economice în decontul precompletat RO e-TVA.

Excepții de la obligația utilizării RO e-Factura
Conform Ministerului Finanţelor, anumite categorii de persoane impozabile vor fi exceptate de la obligația utilizării sistemului RO e-Factura:

Persoanele care emit facturi pentru operațiuni care nu sunt supuse TVA-ului
Operațiunile pentru care nu există obligația emiterii unei facturi conform Codului Fiscal
Misiunile diplomatice și oficiile consulare, organismele internaționale și forțele armate ale statelor membre NATO, cu excepția cazului în care acestea optează pentru utilizarea sistemului
De asemenea, asociațiile, fundațiile și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori vor fi exceptați temporar până la 30 iunie 2025. După această dată, utilizarea sistemului va deveni obligatorie și pentru aceste categorii, însă aceștia pot opta pentru implementarea voluntară a sistemului înainte de termenul stabilit.

Proceduri și Obligații pentru Emiterea Facturilor
Beneficiarii care nu primesc facturile prin sistemul RO e-Factura în termenul prevăzut pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii plătite la momentul livrării/prestării vor putea notifica organele fiscale competente. Organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, vor avea obligația de a transmite facturile prin sistemul RO e-Factura atunci când emit facturi în numele și în contul furnizorilor – persoane impozabile stabilite în România.

Completările Legislative
Ministerul Finanţelor a adus completări Ordonanţei de Urgență nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Printre modificări se numără și reglementarea înscrierii, la cerere, pe bonul fiscal a codului de identificare fiscală în locul codului de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

De asemenea, bonul fiscal va trebui să includă data și ora emiterii, numărul de identificare al bonului fiscal și seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal sub formă de cod QR. Aceste informații sunt cruciale pentru generarea formularelor electronice precompletate și pentru verificarea automată a bonurilor fiscale de către contribuabili, măsură ce contribuie semnificativ la combaterea evaziunii fiscale.

În cazul în care aparatele de marcat electronice nu pot tipări aceste informații sub formă de cod QR, utilizatorii vor avea obligația de a se conforma dispozițiilor legale în termen de maximum doi ani de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

Concluzie
Extinderea utilizării sistemului RO e-Factura reprezintă un pas major în digitalizarea fiscală din România, aliniindu-se la tendințele europene și contribuind la creșterea transparenței și eficienței în administrarea fiscală. Prin implementarea acestei măsuri, Ministerul Finanțelor își propune să reducă evaziunea fiscală și să îmbunătățească colectarea veniturilor bugetare, asigurând astfel resursele necesare pentru investițiile în serviciile publice esențiale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare