Guvernul României adoptă Planul Național de Acțiune pentru Implementarea Garanției pentru Copii

PROTECȚIE SOCIALĂ. Guvernul României a aprobat marți, printr-un memorandum, Planul Național de Acțiune pentru Implementarea Garanției pentru Copii, o inițiativă europeană esențială pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale a copiilor. Acest plan se aliniază cu “Strategia națională pentru copii 2023 – 2027” și urmărește să garanteze accesul copiilor la servicii esențiale.

Obiectivele garanției pentru copii
Programul “Garanția pentru Copii” a fost instituit la nivel european în 2021, având ca principal obiectiv prevenirea excluziunii sociale și garantarea accesului copiilor aflați în dificultate la cinci servicii cheie:

Nutriția sănătoasă
Servicii de îngrijire medicală gratuite
Educația gratuită
Educația și îngrijirea timpurie gratuită
Condiții de locuire adecvate

Prin aceste măsuri, programul contribuie la susținerea drepturilor copiilor, combaterea sărăciei și promovarea egalității de șanse.

Implementarea Planului Național de Acțiune
Planul Național de Acțiune pentru Implementarea Garanției pentru Copii, pregătit de România, reprezintă o reflectare a măsurilor și obiectivelor incluse în noua Strategie națională privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Acesta urmărește implementarea unor măsuri concrete pentru a îmbunătăți situația copiilor aflați în dificultate.

Rezultate așteptate până în 2030
Prin implementarea acestui plan, se așteaptă atingerea următoarelor rezultate până în anul 2030:

Scăderea numărului de copii afectați de sărăcie și excluziune socială cu cel puțin 500.000 comparativ cu anul 2021.
Creșterea impactului măsurilor de protecție socială pentru a reduce rata de sărăcie în rândul copiilor.
Creșterea accesului familiilor cu copii în dificultate la locuințe sociale.
Beneficiul copiilor afectați de sărăcie de un program de sprijin alimentar adecvat la nevoile lor nutriționale.
Creșterea ratei de cuprindere a educației timpurii și accesul mai mare la educație și sănătate pentru copii.

Finanțare și alocare de fonduri
Deși România avea obligativitatea de a aloca 5% din Fondul Social European Plus (FSE+) pentru măsurile care contribuie la scăderea numărului de copii afectați de sărăcie și excluziune socială, respectiv aproximativ 352 milioane de euro, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, țara a alocat 410,5 milioane de euro. Această alocare financiară demonstrează angajamentul României de a îmbunătăți condițiile de viață ale copiilor vulnerabili și de a le asigura accesul la servicii esențiale.

Adoptarea Planului Național de Acțiune pentru Implementarea Garanției pentru Copii reprezintă un pas important în direcția protecției și promovării drepturilor copilului în România. Prin acest plan, guvernul își propune să reducă sărăcia și excluziunea socială în rândul copiilor, garantându-le accesul la servicii esențiale care să le asigure o dezvoltare sănătoasă și echilibrată. Implementarea eficientă a acestui plan va contribui la crearea unui viitor mai luminos pentru toți copiii României.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare