Guvernul României ia măsuri dure – Instituții de stat desființate, lichidate sau comasate

MĂSURI. Guvernul României a adoptat o Ordonanță de Urgență care vizează reducerea cheltuielilor de la bugetul de stat prin desființarea, lichidarea sau comasarea mai multor instituții de stat. Printre măsurile considerate printre cele mai dure se numără aceasta, cu scopul de a optimiza și eficientiza administrația publică și de a reduce costurile operaționale.

Conform prevederilor ordonanței, următoarele categorii de instituții intră în procesul de desființare și lichidare:

Instituții aflate în subordinea directă a Guvernului: Aceasta cuprinde Institutele, Institutele Naționale, Agențiile, Autoritățile, Comisiile de Specialitate organizate ca structuri distincte, indiferent de denumirea și forma lor de organizare, precum și departamentele organizate distinct în cadrul Secretariatului General al Guvernului, care sunt în subordinea, coordonarea sau autoritatea acestuia sau pentru care secretarul general al Guvernului îndeplinește funcția de ordonator principal de credite. Aceste instituții vor fi comasate cu cel puțin 20% din numărul lor actual.

Instituții aflate în subordinea Parlamentului: Aici sunt incluse Institutele Naționale, Institutele Naționale de Cercetare aflate în coordonarea, subordonarea sau autoritatea Parlamentului României, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Cercetării, Inovării, Digitalizării, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Academiei Române, care îndeplinesc mai multe condiții specifice. Aceste instituții vor fi supuse procesului de desființare și lichidare în funcție de anumite criterii, cum ar fi numărul de posturi, relevanța activității, implicarea în cercetare și colaborarea cu mediul de afaceri.

Instituții aflate în subordinea autorităților locale: Începând cu data de 1 ianuarie 2024, instituțiile publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea, subordonarea sau autoritatea autorităților publice centrale, județene sau locale pot continua să-și desfășoare activitatea dacă îndeplinesc anumite condiții, cum ar fi un număr minim de posturi aprobate și activități distincte care nu se suprapun cu alte instituții publice. Cele care nu îndeplinesc aceste condiții pot fi comasate, desființate sau reorganizate prin transferul activității și personalului către alte structuri organizatorice.

Instituții din zona de cercetare: În cadrul cercetării-dezvoltării, institutele naționale din subordinea sau coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării, Digitalizării, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și Academia Română vor fi supuse procesului de comasare cu minim 20% din numărul acestora. Această măsură are ca obiectiv reducerea cheltuielilor de personal și materiale și servicii, precum și a numărului de posturi ocupate.

Decizia de desființare, lichidare sau comasare a acestor instituții trebuie finalizată până la data de 1 ianuarie 2024. Lista finală a instituțiilor afectate va fi stabilită de Secretarul General al Guvernului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței și va fi publicată în Monitorul Oficial al României Partea I. Se vor lua în considerare criterii precum gradul de similaritate a activităților, utilitatea publică, eficiența și rezultatele activității.

Aceste măsuri au ca scop reducerea cheltuielilor bugetare și eficientizarea administrației publice pentru a asigura o gestionare mai sustenabilă a resurselor și pentru a sprijini dezvoltarea economică a României.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare