Mai mult de 16,5 milioane euro pot fi solicitați de autoritățile publice locale pentru a investi, în modernizarea și eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe

COMUNICAT DE PRESĂ. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, lansează apelul de proiecte pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, cu finanțare din Programul ”Regiunea Centru”. Bugetul alocat depășește 16,5 milioane euro, din care resursele nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională se cifrează la 14 milioane euro. Prin lansarea acestui apel de proiecte se completează activitățile dedicate creșterii eficienței energetice a clădirilor din Regiunea Centru, apelul de proiecte pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice fiind lansat în luna august 2023. Astfel, Regiunea Centru face pași concreți pentru a deveni ”O regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, așa cum prevede obiectivul PR Centru, coordonat de ADR Centru în calitate de Autoritate de Management.

”Clădirile de locuințe, mai ales cele construite înainte de 1990 din Regiunea Centru sunt încă, în marea lor majoritate, mari consumatoare de energie. În actualele condiții socio-economice, de multe ori consumurile pun la grea încercare bugetele familiilor care locuiesc în blocuri cu pierderi mari de căldură. Din acest motiv a existat un interes crescut pentru eficientizarea energetică a locuințelor, atât în perioada 2007-2013, cât și în perioada 2014-2020.

Reprezentanții administrației publice locale, în special din județele din estul regiunii noastre, au pregătit și implementat proiecte pentru creșterea confortului locativ al cetățenilor. Prin toate aceste proiecte coordonate de ADR Centru, din 2010 până în prezent – cât timp am avut calitatea de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional – peste 5.000 de familii au ajuns să plătească facturi mai mici și se bucură de un micro-climat mai bun în perioadele de iarnă.

Lansăm acum apelul care va permite autorităților administrației publice locale să investească în eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale, după ce vor încheia contracte specifice cu Asociațiile de proprietari. Cele 16,54 milioane euro disponibili prin acest apel de proiecte trebuie să fie folosiți la reabilitarea termică a locuințelor, în strictă corelare cu măsurile prevăzute în raportul de audit energetic, prin lucrări specifice și prin instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, a declarat domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Acest apel de proiecte face parte din Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027, PRIORITATEA 3: O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL și răspunde Obiectivului Specific 2.1: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Cererile de finanțare pentru Acțiunea 3.1 – Eficiență energetică în clădiri rezidențiale se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, link: https://mysmis2021.gov.ro/.

Începând cu data de 14.08.2024, ora 12:00, Unitățile Administrativ-Teritoriale din mediul urban, din Regiunea Centru: UAT oraș, municipiu, municipiu reședință de județ pot depune proiecte pentru sprijinirea măsurilor de renovare energetică eficientă moderată sau aprofundată a clădirilor  rezidențiale. Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv cu termen limită de depunere, respectiv până în data de 14.01.2025, ora 12:00.

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 16.544.544 euro, din care sprijinul acordat prin FEDR este de 14.062.862 euro.

Pentru ca un  proiect să fie eligibil în cadrul apelului este necesar ca acesta să aibă valoarea minimă eligibilă de 150.000 euro, dacă vizează lucrări de renovare moderată și de 250.000 euro dacă vizează intervenții privind renovarea aprofundată, în timp ce valoarea maximă a eligibilă este de 2.500.000 euro.

Experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru din cadrul Serviciului Helpdesk oferă gratuit informații referitoare la Programul Regiunea Centru, precum și îndrumare și consiliere pentru pregătirea cererilor de finanțare, putând fi contactați la e-mail helpdesk@adrcentru.ro sau prin completarea formularului de solicitare de informații disponibil la adresa: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/

Mai multe detalii și Ghidul specific împreună cu anexele sale se găsesc pe pagina Programului Regiunea Centru https://www.regiocentru.ro/actiuni/3-1-eficienta-energetica-in-cladiri-rezidentiale/.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare