Modificare legislativă: completarea stagiului de cotizare la pensia de stat va fi posibilă până în 31 decembrie 2024

LEGISLAȚIE. Mecanismul actual de achiziționare a perioadelor de vechime în vederea pensiei va fi extins cu încă un an, conform unui proiect de ordonanță pus în dezbatere publică de către Ministerul Muncii. Concret, posibilitatea de completare a stagiului de cotizare pentru pensia de stat va fi valabilă până la 31 decembrie 2024. Acest mecanism asigură acoperirea perioadelor de vechime pentru cei care, din diverse motive, nu au contribuit la sistemul public de pensii. În absența acestei prelungiri, mecanismul ar fi rămas disponibil doar în această lună. Astfel, Guvernul intenționează să prelungească termenul mecanismului actual.

Conform proiectului, “persoanele care nu sunt pensionari pot plăti contribuția de asigurări sociale pentru perioade de maximum 6 ani anterioare lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a avut stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, atât în țară, cât și în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România are acorduri internaționale în domeniul securității sociale.”

Orice persoană, indiferent de cetățenie, poate încheia un contract de asigurare socială dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

Nu este pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
Nu a avut stagiu de cotizare sau stagiu asimilat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, fie în România, fie în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România are acorduri internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care solicită asigurarea;
Nu a fost obligat să contribuie la sistemul public de pensii în perioada pentru care solicită această asigurare.
Contractul de asigurare socială poate fi încheiat doar în vederea obținerii pensiei pentru limita de vârstă și numai pentru perioade anterioare.

În consecință, Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, suferă următoarele modificări:

Articolul 29, alineatele (11) și (12), vor avea următorul conținut: “Art. 29 – (11) Locurile de muncă încadrate în condiții deosebite de muncă, în baza avizelor a căror valabilitate a fost prelungită până la data de 01.09.2023 sunt considerate locuri de muncă în condiții deosebite de muncă, potrivit legii, până la normalizarea, de către angajator, a condițiilor de muncă.” (12) Perioada de activitate desfășurată în locurile de muncă pentru care au fost emise avize la care face referire alin. (11) constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează o contribuție de 4%, conform prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 30, alineatul (2), va avea următorul conținut: “Art. 30 – (2) Locurile de muncă menționate la alin. (1), lit. e), încadrate în condiții speciale de muncă pe baza avizelor obținute în urma procesului de reevaluare prevăzut de Hotărârea Guvernului, sunt considerate locuri de muncă în condiții speciale de muncă, potrivit legii.”

După articolul 165, se introduce un nou articol, art. 1651, cu următorul conținut:

Art. 1651 – Adeverințele eliberate de angajatori sau deținătorii legali de arhive, precum și documentele necesare pentru stabilirea și/sau recalcularea drepturilor de pensie, emise conform prevederilor legale în vigoare, se autentifică prin ștampilă și semnătură olografă a conducătorului entității sau a persoanei delegate în acest scop.

Prin urmare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2021, suferă următoarele modificări:

La articolul II, alineatul (1), va avea următorul conținut:
“Art. II – (1) Până la data de 31 decembrie 2024, persoanele prevăzute la art. I pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limita de vârstă, conform modelului din anexa nr. 1. Modelul actului adițional la contractul de asigurare socială este prezentat în anexa nr. 2.”

La articolul V, alineatele (1) și (3), vor avea următorul conținut:
“Art. V – (1) Plata contribuției de asigurări sociale datorate se poate efectua fie într-o singură tranșă, fie în tranșe lunare, până la data de 31 decembrie 2024. (3) În situația în care, la data de 31 decembrie 2024, contribuția de asigurări sociale datorată nu este achitată integral, stagiul de cotizare se consideră corespunzător sumei plătite.”

Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2021, va fi înlocuită cu anexa prezentă în această ordonanță de urgență, conform documentului publicat de Ministerul Muncii, care poate fi citit integral aici.
Observații, sugestii și opinii cu privire la acest proiect pot fi transmise prin email la adresa dezbateri@mmuncii.gov.ro în perioada 11.08.2023 – 20.08.2023.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare