Orașul Cugir oferă teren gratuit pentru locuință tinerilor sub 35 de ani

SUBVENȚII. În inima județului Alba, un oraș românesc se distinge prin inedita sa inițiativă de a sprijini tinerii în construirea propriilor locuințe. Orașul Cugir oferă teren gratuit pentru tinerii sub 35 de ani, în cadrul unei campanii desfășurate în conformitate cu Legea nr. 15/2003, republicată. Această inițiativă remarcabilă vine în întâmpinarea nevoilor locuitorilor săi și își propune să stimuleze dezvoltarea locală, oferind posibilitatea unei generații mai tinere să își construiască propriul cămin.

Criterii și condiții pentru primirea terenului gratuit

Oportunitatea de a obține un teren gratuit în Cugir este supusă unor criterii riguroase. Tinerii interesați trebuie să îndeplinească anumite condiții, iar procesul de solicitare este reglementat de mai multe criterii esențiale.

Unul dintre aspectele cheie este acela că beneficiarii terenului gratuit trebuie să își ridice locuința în termen de un an de la data obținerii terenului. Totodată, conform surselor, construcția trebuie să fie finalizată într-un interval maxim de trei ani de la data primirii autorizației de construire. Este imperativ ca toate construcțiile să respecte reglementările de urbanism stabilite prin autorizare și să fie conforme cu datele procesului-verbal de recepție a lucrărilor, eliberat de Compartimentul Urbanism.

Documentație necesară pentru depunerea cererii

Persoanele interesate de această oportunitate trebuie să depună o cerere la primăria orașului Cugir, însoțită de o serie de documente solicitate. Printre acestea se numără:

Copie de pe certificatul de naștere al solicitantului și al soțului/soției/copiilor, dacă este cazul.
Declarație pe propria răspundere a părintelui singur care are în întreținere copii, în care să rezulte că minorii se află în întreținerea acestuia.
Copie de pe actul de identitate al solicitantului și al soțului/soției, dacă este cazul.
Copie de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul.
Dovada calității de salariat cu contract individual de muncă și dovada calității de asociat sau administrator societate comercială (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului).
Declarație autentificată la notarul public din care să rezulte că solicitantul nu deține și nu a deținut în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe, atât în Cugir, cât și în alte localități.

Alte acte necesare pentru teren gratuit în Cugir
Pe lângă documentele enumerate mai sus, solicitantul trebuie să prezinte și următoarele acte:
Dovada calității de persoană fizică autorizată în baza O.U.G. nr. 44/2008/ certificat fiscal de la Administrația Financiară.
Copie a actului de studii (diplomă).
Adeverință de la locul de muncă privind venitul net realizat de către solicitant și soț/soție, după caz.
Cazier judiciar pentru soț și soție.
Declarație autentificată la notarul public privind indicatorii de energie primară și emisii CO2 asumați la realizarea locuinței.
Aceste criterii stricte și documentația detaliată sunt menite să asigure că beneficiarii terenului gratuit îndeplinesc cerințele legale și să contribuie la dezvoltarea durabilă a comunității locale. Astfel, orașul Cugir devine un exemplu de implicare activă în construirea viitorului pentru tinerii săi locuitori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare