Sancțiuni drastice pentru românii care stau la bloc și refuză accesul anumitor persoane în apartament. Amendă până la 3.000 de lei.

SANCȚIUNI. Mulți proprietari de apartamente fie decid unilateral anumite modificări în apartamente, fie chiriașii acestora fac aceste modificări fără a înștiința proprietarul și, implicit, Asociațiile de locatari. Genul acesta de situații, conform legislației în vigoare, pot aduce o amendă până la 3.000 de lei. În aceeași măsură pot fi sancționați de lege dacă refuză accesul în apartament în anumite situații. Legea nu iartă pe nimeni, iar sancțiunile sunt drastice.

Printre prevederile legislative din document sunt precizate în mod explicit și prevederile regulamentului de bloc, asta însemnând de la modul de închiriere, dacă este cazul, și până la diferitele modificări pe care un proprietar ar dori să le facă în interiorul imobilului.

În același timp, prevederile regulamentului de bloc trebuiesc respectate nu numai de proprietar în sine, ci și de chiriașii sau persoanele găzduite pentru puțină vreme, precum și cele care se află în trecere prin bloc. În orice situație în care sunt încălcate prevederile legii amintite anterior, cei în cauză pot primi o amendă.

„(5) Toți proprietarii, precum și chiriașii din condominiu sau persoanele care sunt găzduite pe perioadă determinată în condominiu sunt obligați să respecte regulamentul condominiului. Responsabilitatea informării chiriașilor și a persoanelor care tranzitează condominiul referitor la prevederile regulamentului condominiului aparține proprietarului.

(6) În cazul nerespectării regulamentului condominiului de către unul dintre proprietari sau chiriași, ceilalți proprietari pot sesiza președintele.”, se arată în Legea 196/2018.

Un alt motiv pentru care un locatar sau proprietar poate primi o amendă până la 3.000 de lei este atunci când se ia decizia unilateral, fără înștiințarea Asociației de locatari, de a face anumite modificări interioare imobilului, modificări ce ar putea afecta blocul sau imobilele din apropiere, iar legea este clară în acest sens, sau în cazul în care „pun în pericol integritatea structurii clădirii sau a altor apartamente ori buna funcționare a instalațiilor”.

Un alt aspect precizat în Legea 196/2018 este accesul președintelui sau administratorului de bloc în cazul în care există anumite situații care ar putea aduce prejudiciu imobilelor, iar decizia de a nu da voie să se intre în casă poate aduce, de asemenea, o amendă:

„Art.31 (1) Cu un preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul executiv al asociației de proprietari, proprietarul este obligat să permită accesul președintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului și al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcții/reparații, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. Fac excepție cazurile de urgență când termenul pentru preaviz este de 24 de ore.

(2) În cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea sa, în conformitate cu prevederile alin. (1), acesta răspunde civil și penal, după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectați, în condițiile legii.”

De cealaltă parte, dacă se ia decizia ca Asociația de locatari să angajaze firme care să se ocupe de anumite reparații, iar proprietarul este prejduciat într-o formă sau alta, plata despăgubirilor, după caz, vor fi susținute fie de Asociație, fie de firma care a fost contractată pentru reparații:

„(3) Proprietarii din condominiu care suferă un prejudiciu ca urmare a executării lucrărilor prevăzute la alin. (1) sunt despăgubiți de către asociația de proprietari, din fondul de reparații.

(4) În cazul în care prejudiciul este cauzat de către executantul lucrărilor de intervenție, persoană fizică/juridică, despăgubirea va fi recuperată de la acesta, în condițiile legii.”, se mai arată în articolul 31 din Legea 196/2018.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare