Se schimbă vârsta de obținere a permisului de conducere

LEGISLAȚIE. Se schimbă vârsta de obținere a permisului de conducere în România la persoane care au un certificat de competență profesională pentru atestarea unei calificări.

Particularitățile referitoare la obținerea permisului de șoferi în România nu au suferit modificări semnificative în ultimii 30 de ani.
În momentul de față, conform legislației în vigoare, vârsta minimă pentru obținerea permisului de conducere este :
a) 16 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule AM, A1 și B1;
b) 18 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E și Tr;
c) 20 de ani împliniți, dacă persoana are o experiență de cel puțin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniți, pentru motocicletele din categoria A;
d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 și D1E, precum și pentru triciclurile cu motor din categoria A;
e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb și Tv.

Acestea vârste vor suferi modificări, în anumite situații fiind reduse.
Astfel ,titularii unui certificat de competență profesională vor putea să obțină permisul de conducere în România pentru vehiculele din categoria C și CE începând de la 18 ani, în loc de 21 de ani. Pentru mașinile din categoria D și DE, vârsta de scade de la 24 la 21 de ani.

Scăderea vârstei de obținere a permisului de conducere în România nu se aplică la toată lumea, ci doar la persoane care au un certificat de competență profesională pentru atestarea unei calificări inițiale, certificat ca rezultat al participării la un curs și a promovării unui test.

”Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alin. (4) lit. d), permisul de conducere pentru categoriile de vehicule C și CE se eliberează de la vârsta de 18 ani cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea certificatului de calificare profesională inițială, denumit în continuare CPI, astfel cum acesta este reglementat prin art. 1 alin. (3) din Normele privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, cu modificările și completările ulterioare, sau cu înscrierea codului european armonizat privind deținerea unui CPI”, stabilește proiectul de lege.

Mențiuni similare sunt făcute și în cazul categoriilor D și DE. Reducerea vârstei obținerii permisului de conducere la 21 de ani este condiționată de deținerea unor certificate de competență profesională. ”Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alin. (4) lit. e), permisul de conducere pentru categoriile de vehicule D și DE se eliberează de la vârsta de 21 de ani cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea CPI sau cu înscrierea codului european armonizat privind deținerea unui CPI”, mai prevede proiectul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare