Structura probelor examenului de Bacalaureat 2024

BAC 2024. În perioada 17-27 iunie 2024 are loc evaluarea competențelor. Probele scrise BAC 2024 se desfășoară între 1 și 5 iulie. Afișarea primelor rezultate va avea loc pe 8 iulie, potrivit calendarului oficial al examenului. Elevii de clasa a XII-a au terminat primii cursurile pe 7 iunie. Potrivit legii actuale a Educației, examenul de Bacalaureat este pe structura veche, stabilită în urmă cu 12 ani, cu probe de competențe care au înlocuit probele orale. Structura impusă de legea 84 din 1995 și forma Bacalaureatului din Legea 1/2011 nu au fost aplicate, la fel ca în cazul Evaluării Naționale.

Prezentarea structurii actuale a examenului de Bacalaureat este detaliată în Ghidul pentru profesori – auxiliar avizat de Ministerul Educației, realizat în cadrul proiectului PROF.

Examenul de bacalaureat din anul școlar 2023-2024 este organizat conform legii educației naționale nr. 1/2011, deși legea a fost abrogată de Legile 198 și 199 din 2023. Examenul își propune să evalueze competențele, nivelul de cultură generală și specializare al absolvenților de liceu și constă în susținerea a trei probe de competențe lingvistice și digitale, precum și trei probe scrise. Probele includ limba și literatura română (comună pentru toți absolvenții), o probă specifică profilului/specializării alese și una la alegere. Cei care au studiat în limba maternă pot opta pentru o probă de limbă și literatură maternă.

Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, proba de examen se referă la forma de evaluare programată să aibă loc la o anumită dată, în conformitate cu un calendar stabilit, constând în susținerea unui test oral, scris și/sau practic, la anumite discipline de examen. Candidații pot opta pentru una dintre disciplinele studiate în liceu, din lista stabilită în metodologie pentru fiecare filieră/profil/specializare/calificare profesională, pentru probele scrise de la E. d).

Pentru candidații din promoțiile anterioare, specializarea absolvită este asimilată cu una dintre specializările/calificările profesionale valabile pentru promoția curentă. În filierele tehnologică și vocațională, asimilarea specializărilor se realizează de către comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București, după o analiză comparativă a planurilor-cadru urmate de candidat și a planurilor-cadru în vigoare pentru absolvenții promoției actuale.

Absolvenții specializărilor învățător-educatoare și educator-puericultor din cadrul filierei vocaționale, profil pedagogic, susțin probele scrise ale examenului de bacalaureat la disciplinele specificate în regulament. Elevii din secțiile cu predare bilingvă a limbilor franceză, italiană sau spaniolă, conform acordurilor bilaterale, susțin probele specifice ale examenului de bacalaureat conform reglementărilor stabilite, inclusiv metodologiile specifice.

Pot participa la examen atât candidații din seria curentă, cât și cei din seriile anterioare care nu au promovat examenul de bacalaureat. Probele specifice pentru elevii din secțiile speciale de învățământ din România se desfășoară conform regulamentelor specifice pentru obținerea Diplomei de acces general în învățământul superior german și a Diplomei de bacalaureat pentru absolvenții secțiilor/școlilor speciale germane din România.

Examenul trebuie susținut în întregime și constă în probe scrise și orale. Disciplinele de examen posibile pentru ambele profiluri includ limba germană, limba română, limba engleză, istorie, matematică și discipline specifice profilurilor Matematică-Informatică și Științe sociale.

Probele specifice susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile bilingve francofone se desfășoară conform prevederilor ordinelor ministeriale, iar pentru obținerea mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat, elevii trebuie să susțină și să promoveze probe specifice de competențe lingvistice și disciplinare. Probele pentru secțiile bilingve româno-spaniole sunt organizate similar, conform acordurilor bilaterale și reglementărilor naționale, pentru obținerea diplomei spaniole de bacalaureat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare