Ministerul Educației propune flexibilizarea sistemului de credite în învățământul superior

EDUCAȚIE. Ministerul Educației din România a propus recent un proiect de ordin care modifică metodologia de acordare a creditelor de studii transferabile, la nici jumătate de an de la stabilirea regulilor anterioare. Conform noilor modificări, numărul minim de ore didactice necesare pentru obținerea unui credit transferabil în educația și formarea profesională va fi redus la 12 ore. În plus, sunt eliminate pragurile de timp pentru pregătirea individuală și pentru orele didactice în învățământul superior, acestea fiind înlocuite cu o recomandare de alocare a timpului.

Această scădere a numărului de ore didactice minim necesare rezultă dintr-o împărțire mai flexibilă a timpului dedicat atât orelor didactice, cât și studiului individual pentru obținerea unui credit transferabil. Proiectul de ordin introduce, de asemenea, un total de 1500-1800 de ore didactice și individuale pentru un an universitar și elimină articolul care prevedea că transferul de credite poate fi operat doar la nivelul aceluiași ciclu de studii și același domeniu.

Modificările prevăd o abordare mai flexibilă în privința orelor alocate unui credit. Ordinul în vigoare stipula că un credit în învățământul superior cuantifică 28-30 de ore de pregătire, cuprinzând 14-15 ore de pregătire universitară (ore didactice) și 14-15 ore de studiu individual. Proiectul de ordin coboară limita inferioară a numărului de ore de pregătire pentru un credit de la 28 la 25 de ore și elimină pragurile specifice de 14-15 ore pentru fiecare tip de pregătire, înlocuindu-le cu o recomandare conform căreia numărul orelor de pregătire individuală ar trebui să fie egal sau mai mare decât cel al orelor didactice.

În educația și formarea profesională, volumul de muncă alocat pentru un credit ECTS este acum de 25-30 de ore, împărțit în 12-15 ore didactice și restul până la 25-30 de ore fiind ore de studiu individual. Acest volum de muncă include atât teorie, predare, practică, cât și evaluare, precum și diverse activități specifice de pregătire.

Proiectul de ordin mai stabilește un prag de credite ECTS și de ore pentru un an universitar, introducând un nou alineat care precizează că un an universitar, corespunzător pentru 60 credite ECTS, cuprinde în total 1500-1800 ore didactice și individuale. De asemenea, se abrogă articolul care prevedea că transferul de credite poate fi operat numai în cadrul aceluiași ciclu de studii universitare și domeniu fundamental/larg din Clasificarea internațională standard a educației, precum și între instituțiile și programele care recunosc și transferă creditele.

Aceste modificări reflectă o dorință de flexibilizare a sistemului de creditare în educație și formare profesională, adaptându-se nevoilor actuale ale studenților și instituțiilor de învățământ superior din România. Ministerul Educației a pus în consultare publică acest proiect de ordin, oferind astfel posibilitatea tuturor părților interesate să contribuie la procesul de perfecționare a metodologiei de acordare a creditelor de studii transferabile.

Proiectul de ordin pus în consultare de Ministerul Educației:

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2024/05/Proiect_OM_modificare_OM_6768_2023.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare