A fost introdusă definiția “persoanei fizice cu avere mare”. ANAF precizează că și românii care au strâns averi in străinătate vor fi vizați de această lege!

ANAF. Într-un proiect de ordin publicat pe site-ul instituției, Agenția Națională de Administrare Fiscală introduce definiția “persoanei fizice cu avere mare”. Aceștia definesc noțiunea de “persoană fizică cu avere mare” – persoana fizică rezidentă fiscal in România, care deține o avere, atât în România, cât și în străinătate, estimată la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro, echivalentul în lei, calculat la cursul mediu al euro din anul precedent estimării averii, stabilit de Banca Națională a României, pe baza datelor deținute/obținute de ANAF, în conformitate cu dispozițiile legale.

Sunt luate în calcul: bunurile imobile deținute, bunurile mobile deținute și activele financiare deținute. De asemenea, ANAF intenționează să creeze și un grup extins al persoanelor fizice cu averi mari, care va cuprinde rudele acestora (soți, soții și rude/afini până la gradul al II-lea)

Proiect de ordin al presedintelui ANAF privind persoanele fizice cu averi mari:

Art. 1
(1) Persoana fizică cu avere mare este persoana fizică rezidentă fiscal în România, care deține o avere, atât in Romania, cât și in străinătate, estimată la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro, echivalentul in lei, calculat la cursul mediu al euro din anul precedent estimării averii, stabilit de Banca Naționala a României, pe baza datelor deținute/obținute de ANAF, in conformitate cu dispozițiile legale.

(2) Estimarea averii se face pe baza datelor si informațiilor deținute sau obținute de Agentia Natională de Administrare Fiscală, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la următoarele elemente patrimoniale:
a) bunurile imobile deținute;
b) bunurile mobile deținute;
c) activele financiare deținute.

(3) Averea reprezintă suma valorilor aferente elementelor patrimoniale prevăzute la alin. (2).

Art. 2
(1) Grupul persoanelor fizice cu averi mari este constituit din persoane fizice a căror avere estimata îndeplineste condiția prevazuta la art.1 alin. (1), în limita numărului aprobat de conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice.

(2) Grupul extins al persoanelor fizice cu averi mari este constituit din Grupul persoanelor fizice cu averi mari si din persoanele fizice soti/sotii si rude/afini de până la gradul al doilea ai/ale acestora.

(3) Agenția Nationala de Administrare Fiscală notifica persoanele fizice cu privire la faptul ca acestea fac parte din grupul persoanelor fizice cu averi mari.

(4) Notificarea va cuprinde cel putin urmatoarele:
(a) informații cu privire la îndeplinirea criteriului de avere prevăzut la art. 1 alin. (1);
(b) prezentarea elementelor prevazute la art. 1 alin. (2), pe baza cărora s-a estimat averea;
(c) prezentarea abordării Agentiei Nationale de Administrare Fiscală și a cadrului legal adoptat, în scopul asigurării conformarii fiscale a persoanelor fizice cu averi mari.

(5) Grupul de persoane fizice cu averi mari se actualizeaza o data la 3 ani, in sensul introducerii persoanelor fizice care îndeplinesc criteriul prevăzut la art. 1 si o dată la 6 ani, în sensul eliminării persoanelor fizice care nu mai îndeplinesc acest criteriu.

(6) Concomitent cu actualizarea grupului de persoane fizice cu averi mari se actualizeaza si grupul extins al persoanelor fizice cu averi mari.

Art. 3
(1) In scopul asigurarii conformării fiscale voluntare a persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) si (2), Agenția Natională de Administrare Fiscală poate proceda la:
(a) aplicarea unor tratamente fiscale alternative de creștere a conformarii fiscale voluntare, pe baza riscurilor identificate;
(b) selectarea, pe baza analizei de risc, a persoanelor fizice care prezinta risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile, în vederea efectuării de verificări ale situației fiscale personale/verificări documentare, in condițiile legii.

(2) Tratamentele fiscale alternative constau in:
(a) îndrumarea persoanelor fizice cu averi mari prevăzute la art. 2 alin. (1) si (2), în scopul facilitării conformării fiscale voluntare;
(b) derularea unor programe de notificare a persoanelor fizice definite conform prezentului ordin, privind problemele de neconformare identificate.

Art. 4
Directia generala control venituri persoane fizice va duce la indeplinirea prevederilor prezentului ordin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare