Aproape 130 milioane euro vor putea fi solicitate de cele 20 de municipii din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu pentru proiecte de dezvoltare urbană integrată

DEZVOLTARE. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, publică apelul de proiecte pentru dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru, cu finanțare din Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027. Bugetul total alocat este de peste 129,3 milioane euro, din care resursele nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională se cifrează la aproape 110 milioane euro. Prin lansarea acestui apel de proiecte se urmărește creșterea, în ansamblu, a atractivității Regiunii, prin promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, inclusiv creșterea securității în zonele urbane.

”Conform celor mai recente studii, procesul de emigrare a încetinit după pandemie și se observă o creștere a numărului de repatrieri. În acest context, mulți dintre cei care se reîntorc aleg arealul urban dezvoltat. Zonele metropolitane centrate pe marile orașe din fiecare Regiune oferă oportunități economice, dar și de formare superioare. În plus, destul de multe persoane se mută din mediul rural într-un oraș mare pentru a avea, de regulă, acces la servicii mai bune. Concentrarea populației permite generarea de economii în furnizarea unor servicii publice și private de calitate, precum și apariția de ecosisteme economice care pot stimula dezvoltarea locală și regională.
Astfel, prin Programul ”Regiunea Centru”, în cadrul acestui apel de proiecte, finanțăm investiții vizând regenerarea spațiilor publice, inclusiv asigurarea sistemelor de securitate a cetățeanului, conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și istoric și a infrastructurii din domeniul cultural, precum și dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii de turism.
Este important faptul că municipalitățile pot crea parteneriate cu județele, cu alte entități administrative de tip orașe, municipii sau comune din zona funcțională urbană sau din zona metropolitană respectivă, cu unități de cult din cadrul cultelor recunoscute în România sau cu organizații neguvernamentale, cu care vor dezvolta în comun proiectele pentru comunitatea locală”,
a declarat domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Cererile de finanțare pentru toate apelurile deschise în cadrul PR Centru se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, link: https://mysmis2021.gov.ro/.
Experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru din cadrul Serviciului Helpdesk oferă gratuit informații referitoare la Programul Regiunea Centru, precum și îndrumare și consiliere pentru pregătirea cererilor de finanțare, putând fi contactați la e-mail helpdesk@adrcentru.ro sau prin completarea formularului de solicitare de informații disponibil la adresa: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/.

Detalii apel proiecte
Acțiunea 8.1 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru
Acest apel de proiecte face parte din Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027, PRIORITATEA 8: O REGIUNE ATRACTIVĂ și răspunde Obiectivului Specific 5.1: Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane.

Începând cu data de 08.12.2023, ora 12.00, unitățile aministrativ-teritoriale de tip municipiu din Regiunea Centru (definite ca atare conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare) pot depune proiecte pentru activități privind regenerarea spațiilor publice, inclusiv asigurarea sistemelor de securitate a cetățeanului, privind conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și istoric și a infrastructurii din domeniul cultural, precum și privind dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii de turism.
Acest apel este de tip necompetitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, respectiv până în 08.11.2024 ora 12:00.

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 129.320.686 euro, din care sprijin FEDR 109.922.582 euro și 19.398.103 euro finanțare de la bugetul de stat și bugetul local.

Solicitanții de finanțare vor respecta intensitatea maximă a cuantumului cofinanțării acordate, respectiv:
• Maxim 98% din cheltuielile eligibile ale proiectelor (din care 85% din partea Fondului European de Dezvoltare Regională și 13% de la Bugetul de stat)
• Minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția solicitantului.
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect nu poate fi sub 500.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși 27.671.504 euro (cu condiția încadrării în alocarea financiară a fiecărui municipiu).

Solicitanți eligibili pot fi unitățile administrativ-teritoriale – municipii sau Parteneriate, având ca lider de parteneriat unitatea administrativ-teritorială municipiu.
Partenerii eligibili pot fi:
• Unități administrativ teritoriale – Județe;
• Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii/comune din zona funcțională urbană (ZUF)/zona metropolitană (ZM);
• Unități de cult din cadrul cultelor recunoscute în România, în conformitate cu prevederile Legii nr.489/2006;
• Organizații neguvernamentale (Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) – Asociații și fundații constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000.
Orașele/municipiile/comunele din zona urbană funcțională a municipiului/zona metropolitană a municipiului, cu care se încheie parteneriate trebuie să fi făcut parte din zona de studiu comună a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană aferentă respectivului municipiu.

Mai multe detalii și Ghidul solicitantului împreună cu anexele sale se găsesc pe pagina Programului Regiunea Centru https://www.regiocentru.ro/8-1-dezvoltare-urbana-municipii/.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare