Cereri pentru ajutorul de încălzire disponibile la Târgu Mureș

AJUTOR. Locuitorii din Târgu Mureș pot depune deja cererile pentru ajutoare de încălzire, cu termenul de valabilitate cuprins între 1 noiembrie 2023 și 31 martie 2024. De asemenea, ajutorul suplimentar pentru energie este disponibil pe tot parcursul anului. Condițiile pentru a beneficia de aceste ajutoare nu s-au modificat față de anii precedenți.

Plafonul de venit pentru care se acordă ajutorul de încălzire este de 1.386 de lei per membru de familie și 2.053 de lei pentru persoanele singure. Condițiile care trebuie îndeplinite, pe lângă cele privind venitul, includ și faptul că solicitantul nu deține, în afara locuinței de domiciliu, alte clădiri sau spații locative, autoturisme sau motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, terenuri sau depozite bancare mai mari de 3.000 de lei.

Anul trecut, 1839 de persoane din Târgu Mureș au beneficiat de ajutor pentru încălzire și 1445 de persoane au primit supliment pentru energie. Cu toate acestea, ca urmare a creșterii venitului minim în ultimul an, DAS Târgu Mureș anticipează o scădere a numărului de beneficiari în acest an.

Pentru depunerea cererilor și a documentelor justificative pentru acordarea ajutorului de încălzire și suplimentului pentru energie, cetățenii se pot adresa Centrului Cultural “Mihai Eminescu” (Casa Tineretului) din Târgu Mureș. De asemenea, cererile însoțite de documente pot fi transmise și online la adresa de e-mail: registratura.das@tirgumures.ro.

Pentru informații suplimentare și asistență, persoanele interesate pot contacta DAS Târgu Mureș la numerele de telefon: 0365/430859 (fix) și 0725403318 (mobil). Programul de lucru este următorul: luni și miercuri între orele 07:30-15:00, marți și joi între orele 07:30-16:30, vineri între orele 07:30-14:30.

Documentele necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire și suplimentului pentru energie pot fi depuse cel târziu până la data de 20 noiembrie 2023 pentru a beneficia de aceste prestații începând cu luna noiembrie 2023. Cererile depuse după data de 21 noiembrie 2023 vor conduce la acordarea ajutorului începând cu 1 decembrie 2023.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și a suplimentului pentru energie includ:

-Cerere tipizată însoțită de declarație pe proprie răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia.
-Actele doveditoare privind componența familiei (B.I., C.I., C.I.P., certificatele de naștere ale copiilor, certificatul de căsătorie, permisul de ședere sau pașaportul) – copie xerox.
-Actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei aferente lunii anterioare depunerii cererii (adeverință de salariu și alte drepturi salariale, indemnizații, stimulente, cupoane de pensie, talon de plată a ajutorului de șomaj, decizia de impunere pe ultimul trimestru de la Administrația Finanțelor Publice Mureș, alte acte doveditoare pentru sursele de venituri, după caz).
-Copie de pe contractul de vânzare/de închiriere/extras CF pentru locuință (în cazul contractului de închiriere, se prezintă dovada înregistrării la ANAF).
-Adeverință de la Asociația de proprietari/chiriași, din care reiese numărul persoanelor înscrise în cartea de imobil și luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței.
-Adeverință de la Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol al Primăriei Municipiului Târgu Mureș privind terenurile și animalele aflate în proprietate (se obține cu sprijinul DAS Târgu Mureș).
-Adeverință de la Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș – Serviciul Impozite și Taxe, privind clădirile și mijloacele de transport aflate în proprietate (se obține cu sprijinul DAS Târgu Mureș).
-Copie de pe ultima factură de gaz.
-Copie de pe ultima factură de energie electrică.
-Copie după talonul mașinii.
-Extras de cont bancar sau declarație pe propria răspundere privind economiile în bani mai mari de 3.000 lei.
Alte acte, după caz.
Toate informațiile legate de acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și suplimentului pentru energie pot fi consultate aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare