Încurajarea revenirii la muncă a părinților prin Stimulentul de Inserție: O măsură de susținere a familiei și economiei

SOCIAL. În contextul preocupării pentru echilibrul între viața personală și profesională, statul a dezvoltat o serie de măsuri menite să susțină părinții în gestionarea provocărilor aduse de creșterea copiilor. Una dintre aceste măsuri este acordarea stimulentului de inserție pentru părinții care decid să revină la locul de muncă după perioada de concediu pentru creșterea copilului. Această inițiativă are scopul de a încuraja revenirea timpurie la activitatea profesională, facilitând astfel reintegrarea părinților pe piața muncii și contribuind la stimularea economiei.

Stimulentul de inserție este reglementat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, în baza căreia părinții pot beneficia de această facilitate financiară. Valoarea stimulentului este influențată de momentul ales pentru întoarcerea la serviciu, cu criterii specifice care reflectă importanța etapelor de creștere a copilului.

Conform Legii nr. 225/2021, care a intrat în vigoare începând cu anul 2022, valoarea stimulentului de inserție se stabilește în funcție de Indicatorul Social de Referință (ISR), calculat pe baza ratei inflației și actualizat în luna martie a fiecărui an. În situația în care rata inflației înregistrează o valoare negativă, se păstrează ca bază de calcul ultima valoare a ISR. Întrucât rata inflației pentru anul 2022 a fost de 13,8%, valoarea ISR a fost stabilită la 598 de lei conform datelor Institutului Național de Statistică.

Părinții sau persoanele îndreptățite care decid să revină la muncă înainte de vârsta de 6 luni a copilului, respectiv 1 an în cazul copiilor cu dizabilități, pot beneficia de un stimulent de inserție în valoare de 1.576 de lei lunar. De asemenea, părinții sau persoanele care aleg să se întoarcă la muncă după concediul de maternitate sau paternal pot primi acest stimulent, cu condiția ca aceste perioade să fi fost completate (42 de zile pentru concediul de maternitate și 30 de zile pentru concediul paternal). Suma se acordă până când copilul împlinește vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități. După aceste vârste, valoarea stimulentului de inserție se reduce la 650 de lei lunar și se acordă până când copilul împlinește 3 ani sau 4 ani, în cazul copiilor cu dizabilități.

Este important de menționat că pentru a beneficia de stimulentul de inserție, solicitantul trebuie să demonstreze că a realizat venituri pe o perioadă de minimum 12 luni în ultimii doi ani anterior nașterii copilului sau datei adopției. Această perioadă poate include venituri din diverse surse, cum ar fi indemnizația de șomaj, stagii de cotizare la sistemul public de pensii, perioade de evidență la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și altele.

Un aspect esențial al acestei măsuri este acela că stimulentul de inserție poate fi suspendat dacă beneficiarii rămân fără loc de muncă și se reia doar în momentul în care aceștia realizează din nou venituri impozabile. În acest sens, relansarea plății se face pe baza unei cereri depuse în termen de 60 de zile de la reînceperea activității cu venituri impozabile.

Pentru a beneficia de stimulentul de inserție, părinții trebuie să anunțe angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte de data prevăzută pentru reluarea activității. Aceștia vor prezenta o adeverință eliberată de angajator care atestă data începerii activității și durata concediului de creștere copil. Dosarul pentru obținerea stimulentului de inserție trebuie să conțină diverse documente, precum actele de identitate ale părinților sau persoanelor îndreptățite, certificatul de naștere al copilului, certificatul de căsătorie (dacă e cazul), documente eliberate de angajator, adeverințe fiscale și bancare, precum și declarații din partea beneficiarilor și a celuilalt părinte.

În concluzie, stimulentul de inserție reprezintă o inițiativă menită să sprijine părinții în revenirea la locul de muncă după perioada de concediu pentru creșterea copilului. Acest stimulent, stabilit în funcție de momentul ales pentru întoarcerea la serviciu și condițiile îndeplinite, nu doar încurajează părinții să își continue carierele profesionale, dar și contribuie la stabilitatea financiară a familiilor și la dezvoltarea economică a țării.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare