Investiții în educația timpurie din județul Mureș, prin Programul Regiunea Centru 2021-2027 gestionat de ADR Centru

COMUNICAT DE PRESĂ. Contractul de finanțare semnat în cadrul Programului „Regiunea Centru” susține o nouă investiție în învățământul antepreșcolar și preșcolar în comuna mureșană  Coroisînmartin. Obiectivul general al proiectului   este îmbunătățirea calității și a dotării infrastructurii educaționale pentru învățământul preșcolar, conducând la creșterea calității procesului educațional și a accesului la educație pentru un număr de cel puțin 80 de copii din comună.

 Contractul de finanțare cu o valoare totală de 7.771.576,19 lei, din care 6.192.905,27 lei finanțare nerambursabilă, a fost semnat de domnul Nicolae Comerzan, primar al comunei Coroisînmartin și domnul Simion Crețu, director general al ADR Centru, fiind cel de-al șaselea contract semnat pe Prioritatea 6 – Acțiunea 6 a PR Centru de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Durata de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect este de 32 de luni, având termen de finalizare estimat februarie 2027.

 ”Educația în școală și în familie este foarte importantă deoarece cu ajutorul acesteia noi ne formăm ca adulți. Succesul școlii este măsurat după modul în care fiecare copil ajuns la vârsta maturității se regăsește în cea mai bună variantă a sa. Urmărind îmbunătățirea educației și a șanselor la un viitor mai bun, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru investește aproape 12 milioane de euro fonduri nerambursabile prin Prioritatea 6 – învățământul antepreșcolar și preșcolar – în Regiunea Centru. Prin construirea noii grădinițe cu ajutorul fondurilor europene, în comuna Coroisînmartin din județul Mureș se va asigura accesul tuturor copiilor la serviciile educaționale, dar și creșterea calității infrastructurii de educație. O suită de probleme cu care se confruntă comuna în prezent și care rezultă din lipsa dotărilor corespunzătoare în cele trei imobile ce funcționează în prezent ca grădinițe, costuri mari de întreținere și mentenanța ca urmare a stării de degradare a clădirilor vor fi soluționate la finalizarea proiectului”, a declarat domnul Simion Crețu, director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională.

 Descriere investiție:

Comuna Coroisînmartin se află într-o fază de schimbări structurale, care trebuie sa aibă loc, în contextul schimbarilor regionale, naționale si europene. Rețeaua școlară a comunei este alcătuită din 3 școli generale și 3 grădinițe cu program normal. Situația actuală relevă o disipare neuniformă a clădirilor destinate educației preșcolare și școlare în comună, în prezent existând trei imobile care îndeplinesc funcția de grădiniță, fără să reflecte, însă, standardele necesare de funcționare, având o capacitate redusă, fapt ce conduce la o calitate scăzută a serviciilor educaționale. Reabilitarea celor 3 clădiri nu este eficientă, având în vedere numărul mic de copii per structură și componență.

Noua grădiniță ce va fi construită într-o zonă centrală și ușor accesibilă – str. Principală, nr. 49 – va răspunde nevoilor educaționale și va contribui la dezvoltarea socială și culturală a comunității, promovând principiile fundamentale ale egalității de șanse și incluziunii.

 Proiectul propune, prin construirea unei clădiri noi cu 4 săli de clasă având o capacitate totală de 80 de copii, dotări și servicii educaționale suplimentare. Acestea includ programul prelungit, servirea mesei, posibilitatea activităților suplimentare și trebuie să ducă la creșterea atractivității înscrierii copiilor la grădiniță, pentru părinții din localitate, și la desfășurarea în condiții optime a activităților copiilor. În plus, cadrele didactice vor beneficia de cursuri de pregătire, formare și perfecționare care vor conduce spre îmbunătățirea implicării elevilor la activități didactice și de pregătire suplimentară prin atragerea și motivarea acestora.

Acțiunile/Activitățile principale:

Prin proiect se va demola o clădire veche amplasată pe un teren în suprafață de 1378 mp, care nu mai corespunde fizic și moral standardelor actuale. Bugetul proiectului se va investi în construirea unei grădinițe noi în scopul asigurării unui mediu educațional de calitate, modern, cu cadre didactice bine pregătite și resurse adecvate copiilor de vârstă preșcolară.

Clădirea nouă se va construi pe o arie totală construită de 929 mp cu o suprafață utilă totală de 717.50 mp și va avea: 4 săli de clasă, 2 saloane multifuncționale și o zonă de recreere exterioară acoperită, o zonă administrativă cuprinzând biroul directorului, secretariat, cancelarie, vestiare și grupuri sanitare pentru personal, cabinet medical și izolator, holuri circulație orizontale și verticale, spații pentru depozitare, cameră tehnică și trei oficii de distribuție cu lift, 3 grupuri sanitare pentru copii, bucătărie și spălătorie. Proiectul noii clădiri va cuprinde tehnologii și standarde ridicate în domeniul construcțiilor. Astfel, clădirea va fi termoizolată cu vată minerală bazaltică, iar tâmplăria exterioară va fi din aluminiu cu geam termopan pentru a eficientiza izolarea termică și fonică, de asemenea finisajele exterioare și cele interioare se vor încadra în arhitectura zonei și vor respecta normativele în vigoare. Sistemul de iluminat exterior are ca scop furnizarea unei soluții eficiente, sustenabile pentru iluminarea spațiilor exterioare, utilizând un sistem fotovoltaic de 10kw conceput pentru a furniza o sursă de energie electrică regenerabilă și eficientă. Pentru sistemul de încălzire și răcire prevăzut în cadrul gradiniței se vor monta pompe de căldură care contribuie la obținerea unei eficiențe sporite, asigurând economii semnificative de energie și menținând un climat interior confortabil pe tot parcursul anului. De asemenea, este prevăzut un sistem solar propus pentru prepararea apei calde meajere sau energie termică.

După finalizarea investiției propusă spre finanțare, în comună va exista o grădiniță nouă prin care se va asigura accesul tuturor copiilor la un sistem educațional incluziv de calitate.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare