Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează 6 apeluri de proiecte pentru finanțarea IMM-urilor în scopul dezvoltării economiei durabile în 6 județe din România

FINANȚARE. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (PTJ), lansează 6 apeluri de proiecte destinate finanțării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din șase județe din România: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș. Aceste apeluri de proiecte vor fi deschise în perioada 20 decembrie 2023 – 20 martie 2024 și au ca scop finanțarea acțiunilor care vizează dezvoltarea investițiilor productive în IMM-uri cu impact asupra creșterii durabile și creării de locuri de muncă. Investițiile susținute vor contribui la crearea de locuri de muncă durabile și vor include formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Ce apeluri se deschid și ce sume sunt alocate:

Condițiile pentru a depune proiecte în cadrul acestor apeluri sunt:

1. Firmele aplicante trebuie să fie întreprinderi mici sau mijlocii, conform prevederilor art. 4, alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, acestea trebuie să îndeplinească definiția IMM la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, atât la data solicitării finanțării, cât și la data acordării finanțării.

2. Solicitanții trebuie să fie societăți înregistrate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, sau Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările și completările ulterioare, și să respecte prevederile schemei de măsuri de ajutor aplicabile.

3. Firmele trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate specifice menționate în cadrul Ghidului solicitantului, care poate fi consultat la adresa https://t.ly/DYnhA.

Aceste apeluri de proiecte fac parte din Programul Tranziție Justă pentru perioada 2021-2027 și se concentrează pe finanțarea investițiilor care susțin dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă în regiunile afectate de tranziția către o economie verde. Acest program răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă (PTTJ) pentru județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Fondul de Tranziție Justă (FTJ) are ca obiectiv sprijinirea populației, economiilor și mediului în teritoriile care se confruntă cu provocări socioeconomice majore ca urmare a tranziției către obiectivele Uniunii Europene privind energia și clima pentru 2030, precum și către o economie a Uniunii neutra din punct de vedere climatic până în 2050. FTJ sprijină investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creșterea economică în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare