Atenție, mâine este ultima zi! Termen pentru prezentarea adeverinței pentru studenții cu pensie de urmaș

PENSII. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a emis un anunț crucial adresat studenților care beneficiază de pensie de urmaș în România. Acești pensionari trebuie să acționeze rapid pentru a evita suspendarea pensiilor lor. Termenul limită pentru prezentarea documentelor necesare este stabilit pentru 25 octombrie 2023.

Conform comunicatului CNPP, studenții care primesc pensie de urmaș trebuie să prezinte caselor teritoriale de pensii o adeverință în original care să ateste că sunt înscriși în anul universitar 2023-2024. Această cerință este esențială pentru menținerea drepturilor lor. Dacă documentul nu este furnizat până la data limită, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată.

Mai multe măsuri sunt prevăzute pentru a asigura respectarea acestui termen. Conform comunicatului CNPP, studenții trebuie:

1. Să transmită/depună o declarație pe propria răspundere la sediul caselor teritoriale de pensii până la data de 25 septembrie 2023 privind continuarea studiilor. În caz contrar, pensia aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată.

2. Să prezinte adeverința în original din care să rezulte că urmează o formă de învățământ superior în anul universitar 2023-2024 până la data de 25 octombrie 2023. Dacă această adeverință nu este prezentată până la data limită, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată.

CNPP a explicat și situațiile în care se poate suspenda plata pensiei de urmaș pentru toți beneficiarii acestui tip de pensie, indiferent dacă vorbim de copiii beneficiari, sau de soțul/soția supraviețuitor. Aceste situații includ:

– Pensionarul și-a stabilit domiciliul într-un alt stat, cu care România are o convenție de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, iar conform acesteia pensia se plătește de către celălalt stat.

– Pensionarul urmaș, încadrat în grad de invaliditate, nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă sau a Centrelor Regionale de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă.

– Pensionarul urmaș, încadrat în grad de invaliditate, nu mai urmează programele recuperatorii stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

– Pensionarul urmaș, încadrat în gradul I sau II, realizează venituri lunare din diverse surse, cum ar fi contracte individuale de muncă, rapoarte de serviciu sau activități în funcții elective, în cazul unor mandatelor, sau în cadrul autorităților executive, legislative sau judecătorești.

– Copilul pensionar de urmaș cu vârsta între 16 și 26 de ani care nu face dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, ceea ce duce la suspendarea plății pensiei începând cu 1 octombrie a anului în curs.

– Soțul/soția supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, realizează venituri lunare mai mari de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, fie că aceste venituri provin din contracte individuale de muncă, rapoarte de serviciu sau activități în funcții elective.

– Soțul/soția supraviețuitor s-a recăsătorit.

– Soțul/soția supraviețuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, fie din același sistem, fie dintr-un alt sistem de asigurări sociale neintegrat sistemului public de pensii.

– La cererea pensionarului, suspendarea plății se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Este esențial ca toți beneficiarii de pensie de urmaș să fie conștienți de aceste cerințe și termene și să acționeze în consecință pentru a-și menține drepturile și beneficiile. Neglijarea acestor prevederi ar putea duce la suspendarea pensiilor și la impactul financiar negativ asupra acestor pensionari și familiilor lor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare