Regulamentul privind autorizarea serviciilor paliative la domiciliu aprobat și publicat în Monitorul Oficial

SĂNĂTATE. Prin intermediul unui ordin emis de Ministerul Sănătății care a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare, procesul de autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu este atribuit direcțiilor de sănătate publică județene și municipiului București, sau, în funcție de caz, direcțiilor medicale ale ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie. Inițiativa legislativă a fost publicată în Monitorul Oficial.

Conform ordinului, responsabilitatea verificării respectării prevederilor stipulate în acest ordin de către furnizorii de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu revine personalului împuternicit de Ministerul Sănătății, care este parte a Inspecției Sanitare de Stat, și direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, după caz.
De asemenea, respectarea acestor prevederi va fi monitorizată și de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății sau, în funcție de situație, de către direcțiile medicale din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie.

Ordinul clarifică, de asemenea, că îngrijirile paliative în regim de spitalizare de zi pot fi furnizate fie de unități sanitare cu paturi de spitalizare de zi, fie publice, fie private, cu personalitate juridică, fie de structuri cu paturi de spitalizare de zi organizate în cadrul spitalelor publice sau private.

De asemenea, se precizează că furnizorii de îngrijiri paliative care nu au raportat activitatea prestată în anul precedent, cu excepția celor nou înființați, nu vor fi eligibili pentru finanțare publică în ceea ce privește serviciile de îngrijiri paliative. Ministerul Sănătății va elabora, în urma unei analize, o listă a furnizorilor de îngrijiri paliative, organizată pe județe, și va emite rapoarte de specialitate.

În plus, noul ordin stabilește și categoriile de pacienți care sunt eligibili pentru a primi servicii paliative.

Aceste reglementări au scopul de a îmbunătăți și reglementa oferirea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu în România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare