Salariu de 10.000 de lei, sporuri și bonusuri pentru cei care vor să se angajeze la ANAF

ANGAJĂRI. ANAF face angajări, iar dacă ai norocul să ajungi să fii „înregimentat” în cadrul instituției, poți primi lunar un salariu de 10.000 de lei, bonusuri, dar și sporuri.

ANAF face angajări, iar dacă ai norocul să ajungi să fii „înregimentat” în cadrul instituției, poți primi lunar un salariu de 10.000 de lei, bonusuri, dar și sporuri.

Vorbim, în acest caz, de aproximativ 100 de locuri noi de muncă, informație care vine să confirme spusele șefului ANAF, potrivit cărora instituția voia, încă de anul trecut, să-și mărească considerabil numărul de angajați în 2023.

În cazul în care ești interesat, află că înscrierile au început deja, iar prima probă, cea scrisă, va fi programată pentru 27 aprilie 2023.

Cei care vor să-și încerce norocul la ANAF se pot înscrie în perioada 24 martie-12 aprilie 2023, la sediul ANAF din strada Apolodor, nr 17, sectorul 5, București, urmând ca în perioada 13-21 aprilie să fie selectate dosarele.

Interviul va avea loc la cinci zile după proba scrisă, iar în calcul vor intra cei care au obținut un minim de 50 de puncte la proba scrisă.

„Durata normală a timpului de muncă aferentă posturilor vacante pentru care se organizează concursul de recrutare anunțat prin prezentul este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână”, a anunțat ANAF, într-un comunicat.

Orice persoană domicială în România, cu cetățenia română și care are 18 ani împliniți, cunoștințe în domeniu și nu are probleme cu legea, poate intra și în acest concurs.
„Condiţiile generale sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiilor publice, respectiv:

Are cetăţenia română şi domiciliul în România; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; are capacitate deplină de exerciţiu; este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie; îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice”, informează, de asemenea, ANAF.
Trebuie să mai știi că eventualul candidat este eligibil dacă „îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

Nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică”, punctează ANAF.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare