Schimbări majore în reglementarea asistenților maternali după 21 de Ani

LEGISLAȚIE. După mai bine de două decenii, regulile pentru obținerea atestatului de asistent maternal în România se schimbă radical. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a pus în consultare publică, pe 17 iunie, un proiect de ordonanță care propune noi condiții pentru atestarea asistenților maternali. Aceste modificări sunt menite să răspundă unor nevoi stringente identificate în rețeaua națională de asistență maternală, incluzând necesitatea unei educații superioare și a unei profesionalizări sporite a acestui domeniu.

Noile cerințe pentru asistenții maternali

Printre cele mai notabile schimbări propuse se numără:

Studii obligatorii: Asistenții maternali trebuie să fie absolvenți de liceu.
Venituri în familie: Cel puțin unul dintre membrii familiei asistentului maternal trebuie să obțină venituri, cu excepția solicitantului, dacă acesta locuiește cu unul sau mai mulți adulți.
Limita de vârstă: Nu se mai acceptă persoane care au împlinit vârsta standard de pensionare.
Atestat pe perioadă nedeterminată: Atestatul va fi valabil pe perioadă nedeterminată, în loc de 3 ani, cum este în prezent.
Diferențe de vârstă: Introducerea unor limite minime și maxime ale diferenței dintre vârsta asistentului maternal și copilul pe care acesta îl poate lua în plasament.

Motivele schimbării legislației
Potrivit notei de fundamentare, rețeaua de asistență maternală din România se confruntă cu mai multe probleme:

Feminizare și îmbătrânire: Majoritatea asistenților maternali sunt femei și au o vârstă înaintată.
Nivel de educație mediu-scăzut: Nivelul de educație al multor asistenți maternali este sub medie.
Lipsa experienței cu copii cu dizabilități: Asistenții maternali au experiență limitată în lucrul cu copiii cu dizabilități și cu grupurile de frați.

Aceste aspecte au determinat specialiștii să recomande schimbări în cerințele de atestare pentru a crește gradul de profesionalizare și pentru a asigura o calitate mai bună a îngrijirii oferite copiilor aflați în plasament.

Ce înseamnă asistentul maternal conform proiectului
Conform proiectului, „asistentul maternal este persoana fizică, atestată în condițiile prezentei ordonanțe, angajată a direcției generale de asistență socială și protecția copilului, care asigură la domiciliul său creșterea și îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii de protecție specială a plasamentului, a plasamentului în regim de urgență pentru copilul separat, temporar sau definitiv, de părinții săi sau, după caz, în perioada de respiro a unui alt asistent maternal.”

Condițiile pentru a deveni asistent maternal

Conform noilor reglementări, persoana care dorește să devină asistent maternal trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Vârsta și capacitatea: Să aibă cel puțin 21 de ani și capacitate deplină de exercițiu.
Educație: Să fie absolvent de liceu.
Garanții morale: Să prezinte garanții morale în creșterea și educarea copiilor, confirmate printr-o evaluare psihologică.
Acordul familiei: Soțul/soția și copiii de peste 14 ani din aceeași gospodărie trebuie să fie de acord cu primirea unui copil în plasament.
Acces la servicii: Să locuiască într-o localitate cu acces la servicii educaționale și medicale necesare copilului.
Locuință adecvată: Să dețină o locuință care să acopere nevoile copilului și să ofere un spațiu individualizat pentru odihnă și studiu.
Venituri: Cel puțin un adult din familie trebuie să obțină venituri, exceptând solicitantul.

Procedura de evaluare și atestare
Proiectul de act normativ stabilește clar procedura de evaluare și atestare a asistenților maternali. Acesta include condițiile necesare pentru atestare, situațiile în care o persoană nu poate fi asistent maternal, și etapele necesare pentru a obține atestatul. De asemenea, proiectul prevede situațiile în care atestatul poate fi retras, cum ar fi furnizarea de informații false, lipsa de colaborare cu echipa de evaluare sau neglijarea copilului aflat în plasament.

Concluzie
Modificările propuse aduc un pas important spre profesionalizarea rețelei de asistență maternală din România. Prin impunerea unor standarde mai ridicate de educație și prin prelungirea valabilității atestatului, se urmărește crearea unui mediu mai stabil și mai competent pentru copiii aflați în plasament. Este esențial ca aceste măsuri să fie implementate eficient pentru a asigura o protecție adecvată și o dezvoltare armonioasă a copiilor vulnerabili.

Pentru detalii suplimentare și participare la consultarea publică, accesați site-ul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare